10:15 ICT Chủ nhật, 25/07/2021
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Quảng cáo

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Sàn giao dịch điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Pháp luật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Nông thôn mới
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 97

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 96


Hôm nayHôm nay : 5833

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 355796

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11792425

Trang chủ » Tin Tức » Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thứ sáu - 02/04/2021 15:15

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân
 các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
          Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
2. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Công tác tuyên truyền bầu cử phải thực hiện đúng theo sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, của cấp ủy và ủy ban bầu cử các cấp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; đồng thời gắn với các nhiệm vụ chính trị đang triển khai ở địa phương, đơn vị; cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, góp phần đưa đất nước và tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình của đất nước, của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, đó là: đất nước ta sau 35 năm đổi mới (1986 - 2021), tỉnh Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021) đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, làm nổi bật thành công của đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiêu biểu là: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung), Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp”, Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 Ban Tổ chức Trung ương về “Công tác nhân sự đại hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; các văn bản khác của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền về Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  Kế hoạch số 08-KH/UBBC, ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về “Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”....
3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
7. Tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 02/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:
1. Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến hết tháng 3/2021
Tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là nội dung Hiến pháp năm 2013; các chỉ thị, quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền về Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.
2. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
Tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.
Tuyên truyền về không khí, các hoạt động diễn ra trong ngày Bầu cử 23/5/2021.
3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử; các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước và ở Hà Tĩnh.
Phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thành công của cuộc bầu cử.
Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc về kết quả bầu cử.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Xây dựng Hướng dẫn công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, có các tin, bài tuyên truyền, đưa tin các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.
- Xuất bản Đặc san Thông tin - Tư tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh số Đặc biệt đúng vào dịp diễn ra cuộc bầu cử.
- Chỉ đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau bầu cử;
- Chỉ đạo công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về cuộc bầu cử.
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực về cuộc bầu cử trên mạng VCNet.vn và các trang mạng xã hội khác (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha,…).
          2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo tuyên truyền về cuộc bầu cử.
- Chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.
          3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân;
- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập tích chào mừng bầu cử.
- Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.
          4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản, Internet, mạng xã hội, đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thông suốt, có sức lan tỏa lớn.
- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch về cuộc bầu cử; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, răn đe, cảnh báo.
         5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc…), thông tin lưu động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng cuộc bầu cử. Trong đó, chú trọng chỉ đạo việc trang trí, tuyên truyền ở khu vực diễn ra bầu cử, nhất là ở vung sâu, vùng xa.
         6. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, đặc san, bản tin trong tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục, có các tin bài tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đăng tải nội dung một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử; nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri và người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử. Kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch xuyên tạc về cuộc bầu cử.
 Báo Hà Tĩnh xuất bản số báo đặc biệt đúng vào dịp diễn ra cuộc bầu cử.
7. Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh vận động hội viên tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
8. Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc
- Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ở địa phương, đơn vị;
- Phối hợp với các tổ chức phụ trách bầu cử mở hội nghị bồi dưỡng nội dung về bầu cử cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; cung cấp thông tin, tài liệu và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền về cuộc bầu cử;
- Thường xuyên nắm dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử; theo dõi chặt chẽ và chủ động, phối hợp tham mưu biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch.
- Gửi báo cáo công tác tuyên truyền bầu cử về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi kết thúc bầu cử.
*Lưu ý: Các hoạt động nêu trên cần phải được tiến hành đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
2. Ngày 23/5/2021 - cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Hội của toàn dân!
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Hà Tĩnh thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 


Tác giả bài viết: Minh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn