22:00 EST Chủ nhật, 23/01/2022
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Quảng cáo

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Sàn giao dịch điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Pháp luật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Nông thôn mới
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 9654

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 345175

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14373000

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể năm 2021

Thứ ba - 28/12/2021 02:27
Theo công Công văn của Hội đồng tuyển dụng thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đăng tải tài liệu ôn thi năm 2021 như sau:
           TỈNH ỦY HÀ TĨNH                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                 *                                      Hà Tĩnh, ngày  23 tháng 12 năm 2021
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021
(Ban hành Kèm theo Công văn số  08 -CV/HĐTD, ngày 23/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng)
 
A. KIẾN THỨC CHUNG
I. Các văn bản của Trung ương
1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.
3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 (ôn tập Điều 1).
4. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.
5. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
6. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
7. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
8. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
II. Các văn bản của tỉnh
1. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
3. Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
4. Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5. Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp.
B. NGOẠI NGỮ (Tiếng Anh)
1. Trình độ: Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (tương đương trình độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu).
2. Cấu trúc đề thi:
- Số câu hỏi: 30 câu
- Hình thức: Trắc nghiệm trên máy vi tính
- Thời gian thi: 30 phút
3. Nội dung kiến thức:
3.1. Từ vựng: Gồm các chủ đề sau
- Family/Friends
- Food/ Drink
- Hobbies
- Sports/ Games
- Jobs
- Education and learning
- Weather/ Environment
- Health and fitness
- Entertainment
- Holidays
3.2. Ngữ pháp
(1). Tenses (Các thì trong tiếng Anh):
- Present time: present simple, present continuous, present perfect simple, present perfect continuous
- Past time: past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous, used to, get used to
- Future time: future simple, future continuous, future perfect simple, future perfect continuous
(2). Articles (Mạo từ): A, an, the
(3). Nouns: (Danh từ )
- Countable and uncountable nouns (DT đếm được và không đếm được)
- Singular and plural nouns (DT số ít và số nhiều)
(4). Quantifiers (Lượng từ):
Many, much, a lot of, a few, a little, …
(5). Adjectives (Tính từ)
- Kinds of adjectives (Các dạng tính từ)
- Position of adjectives (Vị trí của tính từ)
- Order of adjective (Thứ tự của các loại tính từ trong câu)
(6). Adverbs (Trạng từ)
- Types of adverbs (Các loại trạng từ)
- Form and use of adverbs (Cấu tạo và cách dùng trạng từ)
- Position of adverbs (Vị trí trạng từ)
(7). Conditionals (Câu điều kiện)
- The zero (Câu điều kiện loại không)
- The first (Câu điều kiện loại một)
- The second (Câu điều kiện loại hai)
- The third (Câu điều kiện loại ba)
(8). Comparison (Các dạng so sánh)
- Positive (So sánh bằng)
- Comparative (So sánh hơn/kém)
- Superlative (So sánh hơn nhất)
(9). Passive voice (Thể bị động)
- Form (Cấu tạo)
- Use (Cách sử dụng)
- Prepositions with passive verbs (Giới từ và động từ bị động)
3.3. Kĩ năng đọc hiểu: Một đoạn văn thuộc một trong các chủ đề như trong phần từ vựng
- Read a passage and answer the questions by choosing the correct answer A, B, C or D.
C. KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Ngoài các văn bản của môn Kiến thức chung, căn cứ vào vị trí dự tuyển, các thí sinh dự thi nghiên cứu thêm các tài liệu sau:
I. KHỐI ĐẢNG (gồm các vị trí thuộc cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Huyện ủy: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo - Dân vận)
* Các văn bản của Trung ương
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
3. Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.
4. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
5. Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
6. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
7. Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
8. Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
9. Quy định số 46-QĐi/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh  ủy, thành ủy.
10. Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
11. Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
* Các văn bản của tỉnh
1. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.
2. Quy định số 625-QĐ/TU,  ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
II. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ (gồm các vị trí thuộc Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân)
* Các văn bản của Trung ương
1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX;
2. Luật Thanh niên năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI;
3. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;
4. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII;
5. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thưa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khóa VI.
6. Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025.
7. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
8. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
9. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.
10. Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;
11. Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
12. Quyết định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
13. Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. 
* Các văn bản của tỉnh
1. Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới.
2. Quy định số 1332-QĐ/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
3. Quy định số 1333-QĐ/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan Hội Nông dân tỉnh.
4. Quy định số 1337-QĐ/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
5. Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
6. Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
8. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
9. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
-----
 

 
           TỈNH ỦY HÀ TĨNH                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                 *                                      Hà Tĩnh, ngày  23 tháng 12 năm 2021
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG NĂM 2021
(Ban hành Kèm theo Công văn số 08 -CV/HĐTD, ngày 23/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng)
 
I. KIẾN THỨC CHUNG:
1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/20103 (ôn tập Điều 5, Điều 16, Điều 17, Điều 19).
3. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
4. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
II.  KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Vị trí giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện
1. Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận trong Đảng.
2. Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
3. Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
4. Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.
2. Vị trí phóng viên Báo Đảng bộ tỉnh
1. Luật Báo chí năm 2016.
2. Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.
3. Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 26/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Quyết định số 219-QĐ/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt “Đề án Phát triển Báo Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
-----

Tác giả bài viết: Minh Tuấn (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn