Nghi Xuân: Trên 150 cán bộ Hội cơ sở, tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng NN&PTNT được tập huấn nghiệp vụ năm 2019.

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Nghi Xuân phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Trung ương, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng NN&PTNT. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Bùi Kim Liên - Phó Ban Điều hành Quỹ HTND Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Phó Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh.
Hình ảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngân hàng
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu, quán triệt một số nội dung trong thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quán triệt những điểm mới chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, các học viên còn được nghe hướng dẫn tóm tắt quy trình cho vay, phương pháp phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc cho vay, quản lý sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả… 

Đồng chí Bùi Kim Liên - Phó Ban Điều hành Qũy HTND Trung ương đánh giá một số nội dung về công tác xây dựng, quản lý và điều hành quỹ; nghiệp vụ cho vay, thu nợ, kế toán quỹ; nghiệp vụ quản lý tài chính Quỹ HTND và Hội Nông dân cấp cơ sở.
Ngoài ra, các học viên tham gia thảo luận về một số nội dung liên quan đến quy trình cho vay vốn qua ngân hàng Nông nghiệp, mối liên hệ giữa Ngân hàng, Hội cấp xã và tổ trưởng, tỷ lệ phần trăm phí hoa hồng cho các cấp Hội và tổ trưởng…; những thắc mắc của học viên đã được đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT huyện giải đáp cụ thể, đầy đủ.

Thông qua Hội nghị, cán bộ Hội cũng đã được hệ thống lại các chính sách về vay vốn tín dụng, từ đó tuyên truyền cho hội viên nhân dân nắm được. Đồng thời, Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, tổ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác vay vốn ngân hàng Nông nghiệp, công tác phối hợp với các ngân hàng thực hiện hoạt động cho vay vốn, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập cho các hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện.
                                                 

Tác giả bài viết: Thanh Trà – HND Nghi xuân