Lộc Hà: Hội Nông dân xã Thạch Châu hỗ trợ hội viên nông dân chỉnh trang vườn hộ.

Quang cảnh buổi lao động
Thời gian qua, Hội Nông dân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hội nghị, sinh hoạt chi Hội, vận động từng hộ gia đình phát quang cây trong vườn và huy động hội viên nông dân giúp đỡ ngày công cho các hộ khó khăn về nhân lực, đăng ký vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ…trong đó, Chi hội nông dân thôn Hồng Lạc đã huy động 50 hội viên nông dân giúp gia đình hội viên khó khăn làm nhà ở, chỉnh trang vườn hộ. Đây là đợt ra quân lao động lần thứ 4 trong chuỗi hoạt động tháng cao điểm thi đua chung sức hoàn thành về đích xây dựng khu dân cư kiễu mẫu của đơn vị.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Thạch Châu tiếp tục chỉ đạo các chi Hội tuyên tuyền, vận động và phát động thi đua trong xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ; thường xuyên phối hợp hướng dẫn quy hoạch, phương án triển khai, xây dựng các hệ thống đường nội vườn, mương thoát nước… tới các hộ xây dựng vườn mẫu, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Kế