Sản phẩm OCOP: Nem chua Ý Bình

Sản phẩm OCOP: Nem chua Ý BìnhCơ sở sản xuất Nem chua Ý Bình - Giám đốc: Lê Thị Bình
Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 1/2019
Địa chỉ: Khối 10 - Thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh
SĐT liên hệ: 0967449333
Email: lebinhds@gmail.com (http://nemchuaybinh.vn/)
Cơ quan thông tin: Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh