Sản phẩm OCOP: Xúc xích Hoàng Phát

Sản phẩm OCOP: Xúc xích Hoàng Phát
Một số hình ảnh khác về sản phẩm:  

- Sản xuất tại: HTX NN và dịch vụ tổng hợp  Hoàng Phát
- Địa chỉ: Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
- Giám đốc: Phan Công Vũ
- SĐT liên hệ: 0982826239
- Email: hoangphathtx@gmail.com
- Website: http://hoangphatfood.vn
- Facebook: Hoang Phat food
- Quyết định công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh số 151/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 2/2019.
- Cơ quan thông tin: Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.


Tác giả bài viết: Minh Tuấn