DỰ BÁO KHÍ HẬU THÁNG 4-THÁNG 7/2021 CHO HUYỆN CAN LỘC

BẢN TIN ỨNG DỤNG THÔNG TIN KHÍ HẬU TRONG NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 HUYỆN CAN LỘC
.
Thông tin chi tiết về bản tin xem trong mục văn bản của website Hội Nông dân Hà Tĩnh: http://hoinongdanhatinh.vn/vi/laws/554-DU-BAO-KHI-HAU-THANG-4-THANG-7-2021-CHO-HUYEN-CAN-LOC/

Tác giả bài viết: HNDT - ICRAF