Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Đại hội Hội Nông dân xã Thạch Bình thành công tốt đẹp

Thứ năm - 09/03/2023 21:09
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HNDTP ngày 31/10/2022 của Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, trong hai ngày 06 và 07/3 vừa qua, Hội Nông dân xã Thạch Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về tham dự đại hội có đồng chí Trương Công Trung – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội  Nông dân thành phố Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Huy Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ban, ngành đoàn thể cấp xã, cùng 100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 500 hội viên trong toàn xã.
Hình ảnh đại hội
Hình ảnh đại hội
Hội Nông dân xã Thạch Bình hiện có 569 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thạch Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 64%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,8 triệu đồng/người/năm, tăng 14,5% so với đầu nhiệm kỳ.
1
Tiết mục văn nghệ chào mừng 
 
Tổ chức Hội không ngừng được củng cố và phát triển, các phong trào, nhiệm vụ của Hội luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của hội viên nông dân. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 93% so với hộ nông nghiệp, tăng 17% so với đầu nhiệm kỳ; giới thiệu 04 hội viên ưu tú vào Đảng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; hàng năm có trên 83% hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ hiệu quả trong thực hiện phong trào nên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn với số vốn hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm đạt từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. So với đầu nhiệm kỳ, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm tăng 17 hộ. Nhiều gia đình hội viên xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị. Một số mô hình đưa lại nguồn thu nhập cao như mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng, mô hình sản xuất giò ngũ sắc, mô hình nuôi hươu, mô hình nuôi ong lấy mật.....
4
Đ/c Trần Thị Mai Lan - Chủ tịch Hội Nông dân xã trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội
 
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã xây dựng và ban hành 41 văn bản chỉ đạo, tổ chức 12 lớp tập huấn cho 738 lượt người về các nội dung áp dụng KHKT, chuyển đổi số trong sản xuất, chăn nuôi, kỷ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp đô thị, phòng chống và xử lý rác thải độc hại, VSMT, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.... Vận động hội viên, nông dân đóng góp 1,4 tỷ đồng; 1112 ngày công làm đường giao thông; hiến hàng ngàn m2 đất vườn, đất sản xuất để mở rộng đường giao nội đồng, giao thông nông thôn và thành lập 01 tổ thu gom bao bì thuốc BVTV. Phối hợp triển khai, vận động tích tụ 26 ha đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất cao; thành lập 01 tổ hội nghề nghiệp sản xuất rau, củ, quả; thành lập 02 tổ vay vốn với số dư tại Ngân hàng Chính sách xã hội 02 tỷ đồng/64 hộ vay; Ngân hàng nông nghệp 05 tỷ đồng. Trong 5 năm qua Hội đã phối hợp Hội Nông dân thành phố giãi ngân nguồn vốn 600 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hỗ trợ, giúp đỡ  03 hộ nghèo làm nhà ở với số tiền 15 triệu đồng và 82 ngày công; giúp 03 hộ thoát nghèo, quyên góp các nhu yếu phẩm trị giá 82 triệu đồng ủng phòng chống dịch Covid -19. Qua trình tổ chức phát động các phong trào thi đua được đông đảo các tầng lớp nông dân hưởng ứng tích cực. 
5
Đ/c Trương Công Trung – Th.UV –Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với những thành tích đã đạt được góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã đã có 18 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân tỉnh, UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố và UBND xã tặng giấy khen, 05 cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam.
 
7
Đại hội tiến hành công tác bầu cử BCH khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại hạn chế và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọ 09 đồng chỉ đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa XI và bầu đoàn đại biểu gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 500 hội viên trong toàn xã tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thạch Bình khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn xã; là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển” tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; Đại hội đã thống nhất đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể, ba nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã đề ra; Tập trung tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đại diện; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển thành phường nội thành trong thời gian tới. Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã khóa XI và bầu đoàn đại biểu gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thạch Bình khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn xã, là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển” tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Đại hội đã thống nhất đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể, ba nhiệm vụ đột phá và 9 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã đề ra trong đó tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò đại diện, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển thành phường nội thành trong thời gian tới.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, cùng với sự  đoàn kết, sự nổ lực phấn đấu của cán bộ hội viên trong toàn xã, công tác Hội và phong trào Nông dân xã Thạch Bình sẽ vươn mình phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện trong thời gian tới. 

Nguồn tin: Trần Thị Mai Lan – Chủ tịch HND xã Thạch Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 10:41 T7: mưa nhẹ
mưa nhẹ
27.22
°C
Độ ẩm: 76 %
Gió: 1.91 m/s
13/07
mưa nhẹ
27.22°
27.22°
14/07
mây đen u ám
25.5°
25.5°
15/07
mưa vừa
24.48°
24.48°
16/07
mưa vừa
24.27°
24.27°
17/07
mưa nhẹ
24.14°
24.14°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay39,560
  • Tháng hiện tại286,618
  • Tổng lượt truy cập16,643,434
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây