Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân xã Thạch Hưng quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân chuyển xã thành phường trong nhiệm kỳ tới

Thứ sáu - 17/03/2023 03:51
Trong hai ngày 13, 14/3/2023, Hội Nông dân xã Thạch Hưng thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xã Thạch Hưng; đồng chí Trương Công Trung - ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện UB MTTQ và các đoàn thể, cùng với 93 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 620 hội viên nông dân trong toàn xã.
Tiết mục văn nghệ tại đại hội
Tiết mục văn nghệ tại đại hội
Hội Nông dân xã Thạch Hưng có 6 chi hội trên 6 thôn, đầu nhiệm kỳ có 544 hội viên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 150 hội viên, giới thiệu 03 hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng, số đảng viên tham gia sinh hoạt Hội có 79 người. Công tác xây dựng, quản lý quỹ hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện, bình quân quỹ Chi hội 5-7 triệu đồng. Hằng năm Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.
ĐH
Các đại biểu tham dự đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã triển khai thực hiện tốt các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới -  đô thị văn minh gắn với Chỉ thị số 19/CT-Th.U ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị. Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nên phong trào nông dân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng và quy mô. Số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn từ 2017 đến 2022 có 420 hộ gia đình đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tăng 46 hộ so với nhiệm kỳ trước.
CT HND
Đ/c Nguyễn Chính Thông - Chủ tịch Hội Nông dân xã khai mạc đại hội
Từ hiệu quả trong thực hiện phong trào nên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất, kinh doanh, có vốn hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng. So với đầu nhiệm kỳ, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm tăng khoảng 12%. Đã có nhiều tấm gương nông dân quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng về đất đai, hạ tầng, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng 26 mô hình kinh tế; chỉnh trang 35 vườn hộ, xây dựng 9 vườn mẫu; các mô hình hiện nay đều phát huy hiệu quả mạng lại giá trị kinh tế cao cho bà con hội viên hội nông dân. Bên cạnh đó Hội còn tham gia các phần việc về phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế vườn hộ, các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, VSMT, phối hợp xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu .... Vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng; 1895 ngày công; hiến 536 m đất vườn, đất sản xuất để mở rộng đường giao thông. Cùng với Nhân dân toàn xã đã làm được 6,7 km đường bê tông, 7,3 km mương thoát bẩn và thảm nhữa được 20234 m2. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 67%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng/người/năm, tăng 16,5% triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.
Toàn cảnh đại hội.
Tặng hoa
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội
Hội đã động phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, tổ chức cho hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội đã phối hợp với UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tiến hành 3 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương, giám sát công tác huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt để tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp tham gia đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được 04 cuộc, với 215 người tham gia; tham gia góp ý vào các dự thảo về các chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
BCH
Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Với những thành tích đã đạt được góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong nhiệm kỳ qua có 3 chi hội được công nhận chi hội vững mạnh toàn diện, 2 chi hội vững mạnh, 1 chi hội khá, Hội Nông dân xã được Hội Nông dân Thành phố đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 1 bằng khen. Hội Nông dân Tỉnh tặng 2 bằng khen, UBND Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, UBND xã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc, 7 cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
Trung
Đ/c Trương Công Trung – ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
Liện
Đ/c Lê Trung Liện – Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Công Trung – ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Lê Trung Liện – Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã, các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã Thạch Hưng đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đồng chí yêu cầu Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thạch Hưng khóa IX nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn xã; là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển” tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Đại hội đã thống nhất đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể, hai nhiệm vụ đột phá và 15 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã đề ra. Trong đó tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đại diện; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển thành phường nội thành trong thời gian tới.
Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa IX và bầu đoàn đại biểu gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 600 hội viên trong toàn xã tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 


 
 

Nguồn tin: Nguyễn Chinh Thông– Chủ tịch HND xã Thạch Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 11:23 T5: mưa nhẹ
mưa nhẹ
18.73
°C
Độ ẩm: 95 %
Gió: 3.1 m/s
29/02
mưa nhẹ
18.29°
18.73°
01/03
mưa nhẹ
16.07°
16.07°
02/03
mây đen u ám
15.52°
15.52°
03/03
mây thưa
17.75°
17.75°
04/03
mây rải rác
24.88°
24.88°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập192
  • Hôm nay49,627
  • Tháng hiện tại850,986
  • Tổng lượt truy cập13,462,991
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây