Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Hương Khê tổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06

Thứ ba - 25/06/2024 09:07
Sáng ngày 24/6/2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hương Khê tổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Ước – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Từ Thị Hòa – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Đàn – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Trần Đình Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan phối hợp cấp huyện.
Hội Nông dân huyện Hương Khê tổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06
Hội nông dân huyện Hương Khê thực hiện 3 nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HND tỉnh, Thường trực, BTV Huyện ủy, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự nổ lực của cán bộ, hội viên, nông dân huyện nhà, nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân có nhiều đổi mới. Việc xây dựng Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đã tập hợp được hội viên, sát cánh cùng nhau phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội và tính tiên phong của cán bộ Hội, từng bước nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hội Nông dân huyện Hương Khê hàng năm được HND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Công tác vận động, tập hợp, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân luôn được quan tâm; hình thức tập hợp ngày càng đa dạng, phong phú… Góp phần nâng tỷ lệ tập hợp hội viên toàn huyện lên 86,72%, một số đơn vị có tỷ lệ tập hợp cao như: Hòa Hải, Hương Trạch, Hương Trà, Phú Gia, Điền Mỹ....
                              

Chất lượng hội viên được nâng lên, đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao vị thế của tổ chức Hội ở địa phương.
Đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân Hương Khê đã hoàn thành đạt và vượt 9/24 chỉ tiêu năm, 10 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, trong đó có 02 chỉ tiêu đạt 80 đến 90%, tiêu biểu có một số hoạt động nổi bật như: Tổ chức thành công Hội thi Nông dân cày ruộng giỏi, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sản xuất, thực hiện có hiệu quả Đề án sản vụ Xuân, vụ Hè Thu; thành lập, ra mắt chi hội Nông dân Bản Giàng II, hỗ trợ bà con dân bản gieo trỉa lúa; ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân hướng tới có lương hưu" gắn với cắm biển mô hình "cây BHYT, BHXHTN". Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát cơ sở, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, đã có  397 suất quà Tết được trao cho cán bộ chi hội, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 101.530.000 đồng; hỗ trợ 452 hộ hội viên nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc, với tổng trị giá 206 triệu đồng.
                                           

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy được kiện toàn, củng cố kịp thời. Tiêu biểu nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với kết nạp hội viên; giới thiệu hội viên cho tổ chức Đảng xem xét cử tham gia học cảm tình Đảng và kết nạp vào Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân Hương Khê đã phát hiện, giới thiệu được 21 hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp, chỉ đạo Hội cơ sở rà soát, phát hiện cán bộ, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đến nay đã có 35 người đủ điều kiện tham gia.
                                               

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững, tiêu biểu có 23 công trình, phần việc có giá trị trên 150 triệu đồng chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và xây dựng 51 mô hình thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác tiếp tục được đẩy mạnh, tiêu biểu như hoạt động cung ứng phân bón đạt 788 tấn, kết nối tiêu thụ 500 tấn nông sản, tuyên truyền, vận động 330 hội viên, nông dân tham gia BHXHTN và 6.185 người mua thẻ BHYT,…. Vai trò là trung tâm, nòng ct ca Hi trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.
Nhờ đó, nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau trong lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Đời sống nông dân được cải thiện, các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm, trình độ nông dân từng bước được nâng lên. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; bộ mặt nông thôn huyện nhà có bước chuyển biến quan trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn,…
                                     

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Từ Thị Hòa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Nông dân Hương Khê đạt được trong 6 tháng đầu năm và thực hiện 3 Nghị quyết. Các đồng chí cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, để các cấp Hội Nông dân huyện nhà trăn trở, nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao từ đầu năm, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạng theo tinh thần 3 nghị quyết.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã trao giấy khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Trung ương HND Việt Nam khóa VIII và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Công Tịu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo HND tỉnh, Thường trực, BTV Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, các ngành, đoàn thể huyện; cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự đoàn kết, nổ lực của toàn thể cán bộ hội viên nông dân huyện nhà thời gian qua và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của hai đồng chí lãnh đạo để đưa vào kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để xây Hội Nông dân huyện nhà ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: Nhung Tuyết  - Hội Nông dân huyện Hương Khê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 16:29 T2: mưa vừa
mưa vừa
24.41
°C
Độ ẩm: 95 %
Gió: 0.98 m/s
22/07
mưa vừa
24.41°
24.41°
23/07
mưa nhẹ
26.36°
26.36°
24/07
mưa nhẹ
23.7°
23.7°
25/07
mây đen u ám
25.64°
25.64°
26/07
mây đen u ám
24.74°
24.74°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay15,546
  • Tháng hiện tại515,937
  • Tổng lượt truy cập16,872,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây