Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Lộc Hà tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triên khai nhiệm vụ 2024

Thứ hai - 18/12/2023 04:17
Sáng 15/12/2023 Hội Nông dân huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị, về phía Hội Nông dân tỉnh có đồng chí Trần Đình Ước – Phó Củ tịch; đồng chí Dương Tri Thức – UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng hội và các đồng chí đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy cùng về tham dự và các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện.
Hội Nông dân huyện Lộc Hà tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triên khai nhiệm vụ 2024
Năm 2023 là năm diễn ra đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn tiềm ẩn, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khó khăn; đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập của hội viên, nông dân. Nhưng được quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, sự đồng thuận của cán bộ, hội viên nông dân huyện nhà nên công tác Hội và phong trào nông dân toàn huyện đạt nhiều kết quả và chỉ tiêu đề ra.
3
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội. Đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân hấp thụ chính sách theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh và phát triển sản phẩm OCOOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/9/2022 của HĐND về việc thông qua Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Hà giai đoạn 2022-2025 và quy định tạm thời một số chính sách kèm theo. Tham gia viết 36 tin, 14 bài, 02 phóng sự để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, của huyện và hằng trăm tin bài thường xuyên phản ánh hoạt động của Hội trên trang facebook, zalo của Hội Nông dân huyện. Tổ chức 40 buổi tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, với hơn 6.500 lượt người tham gia.
Duy trì chế độ sinh hoạt theo Điều lệ, kết quả 100% chi hội và Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt, sơ, tổng kết năm đảm bảo thời gian, chất lượng sinh hoạt ngày càng được quan tâm. Hội Nông dân huyện tham dự sinh hoạt Chi hội 24 cuộc/năm, Hội Nông dân xã tham dự 100%. Trong năm 2023 toàn huyện kết nạp mới được 395 hội viên và tổ chức phát thẻ 395 hội viên. Bồi dưỡng 13 hội viên ưu tú kết nạp Đảng, tiếp tục giới thiệu 05 hội viên ưu tú đề nghị cho học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Xây dựng 03 chi hội nghề nghiệp và 24 tổ hội nghề nghiệp. Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2023 và cấp huyện vào ngày 04,05/7/2023 được huyện và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá rất cao.
1

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổ chức cho hội viên, nông dân các đơn vị đăng ký hộ SXKDG các cấp. Năm 2023 có 11.017 hộ đăng ký, đạt 100% kế hoạch. Kết quả đến nay có 7.162 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chỉ đạo các cơ sở tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký hộ SXKDG các cấp. Các mô hình kinh tế do Hội đảm nhận xây dựng phát triển ổn định. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, xây dựng mới 02 HTX, 36 THT, 03 chi hội nghề nghiệp và 24 tổ hội …
 Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội đã huy động 18.506 ngày công; các cấp Hội phối hợp làm mới 15,78km đường giao thông nông thôn (1,2km đường trục xã; 7,3km đường trục thôn; 6,65km đường ngõ thôn; 0,636km đường trục chính nội đồng); kiên cố hóa 2,3 km kênh mương nội đồng; xây dựng được 3,2km rãnh thoát nước khu dân cư, 4,5km bồn hoa, 4,8km hàng rào thoáng; xây mới 03 nhà văn hóa thôn, 05 khu thể thao thôn; xây dựng mới 253 nhà ở đạt chuẩn, xóa 45 nhà tạm, dột nát; di dời 69 công trình chăn nuôi, xóa bỏ 649 hố xí 2 ngăn; xây mới 310 hộ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, trồng 10km hàng rào xanh, trồng 3.020 cây bóng mát, ươm 2.704 bầu cây chuỗi ngọc; vận động xây dựng 67 vườn mẫu; chỉnh trang 425 vườn hộ; cải tạo 42 vườn tạp; vận động hiến 6.090 m2 đất, hiến 1.805 m2 tường rào, 656 cây; cắt tỉa 98 tuyến đường tự quản, xây mới 15 điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nạo vét 15.865 mét kênh mương nội đồng; vận động xây dựng 13 mô hình dân vận khéo tại các cơ sở Hội; hỗ trợ xây dựng thành công 02 sản phẩm đạt OCOP tại các xã Hồng Lộc, Mai Phụ, tiếp tục hỗ trợ xây dựng 02 sản phẩm OCOP tại xã Thạch Kim, Thịnh Lộc.
Về công tác dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân: Phối hợp với các tổ chức, công ty cung ứng 500 tấn phân bón các loại bằng hình thức trả chậm và mua bằng tiền mặt đảm bảo chất lượng; mở được 03 lớp học nghề ngắn hạn cho trên 93 hội viên nông dân tham gia; các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và các công ty tổ chức 20 cuộc hội thảo việc làm, tư vấn thị trường xuất khẩu lao động; phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Văn Điển và Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 10 cuộc tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón; phối hợp Phòng Nông nghiệp, Trung tâm cChuyển giao huyện tổ chức 60 lớp huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật.
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND): Năm 2023 giải ngân 02 dự án chăn nuôi với số tiền 330 triệu đồng, gồm 11 hộ vay. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đến nay đạt 2.709 triệu đồng, xây dựng 9 dự án và 69 hộ tham gia tại 8 xã, thị trấn. Công tác quản lý, sử dụng vốn đúng theo quy định. Hoạt động ủy thác 3 ngân hàng: tổng dư nợ 3 ngân hàng 182.070 triệu đồng, với 85 tổ cho 2.600 hộ hội viên, nông dân vay. Trong đó, ngân hàng CSXH là: 117 tỷ, 12 xã, thị trấn, 57 tổ, 2.220 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn = 0,01%; ngân hàng NN&PTNT là 63.500 triệu đồng, 18 tổ, 421 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn = 0.09%; ngân hàng Bưu điện Liên Việt là: 1.507 triệu đồng, 10 tổ, 59 hộ vay. Công tác quản lý nguồn vốn luôn được các cấp Hội quan tâm, chú trọng theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn kịp thời.
ẢNH TIN ( A ƯỚC)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đình Ước – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Nông dân huyện Lộc Hà. Thời gian qua Hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các chỉ tiêu thi đua để thực hiện thành công nhiệm công tác Hội. Phát động hiệu quả các phong trào thi đua; công tác dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân. Phối hợp tốt các tổ chức trong việc tham gia giám sát viêc thực hiện quy chế dân chủ… Bước sang năm 2024, Hội Nông dân huyện Lộc Hà cần tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển có hiệu quả các mô hình kinh tế và xây dựng nông thôn mới.
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Với những kết quả đạt được, nhân dịp này Hội Nông dân huyện Lộc Hà đã trao giấy khen của Hội Nông dân huyện cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trao nông dân năm 2023.  Đồng thời tổ chức triển khai lễ ký giao ước thi đua năm 2024.

Nguồn tin: Tác giả: Thanh Tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 17:00 T2: mưa vừa
mưa vừa
24.41
°C
Độ ẩm: 95 %
Gió: 0.98 m/s
22/07
mưa vừa
24.41°
24.41°
23/07
mưa nhẹ
26.36°
26.36°
24/07
mưa nhẹ
23.7°
23.7°
25/07
mây đen u ám
25.64°
25.64°
26/07
mây đen u ám
24.74°
24.74°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay15,546
  • Tháng hiện tại516,170
  • Tổng lượt truy cập16,872,986
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây