Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân Hà Tĩnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Thứ ba - 25/07/2023 04:59
Trong những năm qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”, Nghị quyết số 02-NQ/HNDT “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân” gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của TW Hội và của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là chính sách về phát triển sản xuất; nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách sâu rộng và sáng tạo. Các cấp hội đã tổ chức 14.171 cuộc tuyên truyền cho 1.516.300 lượt cán bộ, hội viên nông dân; 61 hội nghị tuyên truyền, phối hợp với tập huấn công tác hội cho 2.690 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.
Các hoạt động hỗ trợ vay vốn cho hội viên nông dân luôn được các cấp Hội toàn tỉnh quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để cho Hội viên Nông dân được tiếp cận vay các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân là 55,841 tỷ đồng, giải ngân cho 260  dự án phát triển sản xuất, với 2.453 hộ hội viên vay vốn. Tổng dư nợ phối hợp cho vay tại 3 ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) là 4.990 tỷ đồng, cho 60.856 hộ vay, tăng 1.490 tỷ đồng so với 5 năm trước. Với các nguồn vốn này đã giúp hội viên nông dân giải quyết tốt nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, bổ sung thêm nguồn lực phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 42.800 tấn phân bón các loại, 120 tấn phân hữu cơ vi sinh, 100 tấn vôi, 210.000 cây giống các loại.
Thuy mo hinh G
Mô hình dưa lưới của chi hội nghề nghiệp sản xuất rau và dưa an toàn thôn Bằng Sơn, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà từ nguồn hỗ trợ vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh
Công tác đào tạo nghề cho nông dân được quan tâm. Các cấp Hội đã trực tiếp đào tạo nghề cho 2.292 lao động nông thôn, phối hợp đào tạo 14.410 lao động. Ngoài ra còn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để nhân ra diện rộng. Như triển khai Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật” tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên; xây dựng 13 mô hình trồng cây ăn quả (ổi, cam, bưởi) theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh; 7 mô hình sản xuất lúa tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên; xây dựng mô hình trồng rừng FSC, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và mô hình “5 không” tại huyện Vũ Quang… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Đề án và xây dựng 27 cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh; tổ chức ký kết và phối hợp với Bưu điện tỉnh cập nhật thông tin 34.000 hộ sản xuất, kinh doanh, 128 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; thành lập các gian hàng tham gia các hội chợ, lễ hội cam, Festival sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh và đã kết nối tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản cho nông dân. Nhờ được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, hướng vào sản xuất hàng hóa quy mô vừa và lớn, có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo ra sản phẩm cho xã hội. 5 năm qua toàn tỉnh có 1.069 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 5.889 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng...
Hoạt động hỗ trợ nông dân đã có sức hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Năm năm qua toàn tỉnh kết nạp được 23.171 hội viên, nâng số hội viên trong toàn tỉnh lên 227.479  hội viên, đạt tỷ lệ 86,7% số hội viên so với hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; thành lập được 653 tổ hội nghề nghiệp, 29 chi hội nghề nghiệp; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội cho 4.880 lượt cán bộ từ chi hội, tổ hội đến tỉnh. Chất lượng sinh hoạt Hội và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Tổ chức Hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở qua thực tiễn công tác đã có bước phát triển cả về trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được cơ cấu cấp ủy, HĐND các cấp và được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên nắm tình hình của hội viên, nông dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, từ đó tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến nay tất cả các chi hội đã hoàn thành đại hội; có 211 xã, phường, thị trấn và 12 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội theo kế hoạch (chỉ còn 5 phường của thành phố và Hội Nông dân thành phố sẽ tổ chức đại hội trong tháng 7 năm 2023); Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X sẽ diễn ra trong tháng 9 năm 2023. Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Hà Tĩnh những năm gần đây được Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân và tỉnh đánh giá cao. Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều năm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, cùng Nghị quyết số 01-NQ/HNDT và Nghị quyết số 02-NQ/HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp” và “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh nông thôn mới phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 13:03 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.2
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.88 m/s
22/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
23/05
mây đen u ám
23.99°
23.99°
24/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
25/05
mưa nhẹ
24.26°
24.26°
26/05
mây đen u ám
26.08°
26.08°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại504,306
  • Tổng lượt truy cập15,620,226
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây