Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu - 23/12/2022 03:49
Sáng 23/12/2022, Hội Nông dân Đức Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phụ trách huyện Đức Thọ; Đặng Giang Trung – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đường Thị Phú – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ cùng lãnh đạo các phòng, ngành, của huyện.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, toàn huyện tổ chức được 72 buổi tuyên truyền vận động cho trên 12 ngàn lượt cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp. Cán bộ các cấp Hội viết 112 tin, bài đăng trên Website tỉnh; toàn huyện có 32 công trình chào mừng ngày thành lập Hội và chào mừng đại hội chi hội. Năm 2022 toàn huyện đã thành lập thêm 33 chi, tổ hội nghề nghiệp (lũy kế đến nay có 83 chi, tổ hội nghề nghiệp); củng cố, duy trì và thành lập mới 16 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật và mô hình tổ tự quản tại 16 xã, thị trấn; kết nạp mới 339 hội viên, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 211 cán bộ cơ sở Hội tham gia, bồi dưỡng được 16 hội viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đến nay tất cả 16 xã, thị trấn đã hoàn thành đại hội chi hội. Trong năm các cấp hội đã tổ chức kiểm tra được 103 cuộc (trong đó kiểm tra công tác Hội 16 cuộc, quản lý các nguồn vốn vay 83 cuộc với 245 khách hàng).
Tổ chức 56 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh cho 1.580 lượt hội viên nông dân; hỗ trợ, hướng dẫn thành lập 12 tổ hợp tác với 120 thành viên tham gia, 01 hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp với 7 thành viên tham gia; hướng dẫn xây dựng 01 chi Hội Nông dân nghề nghiệp làm vườn; vận động xây dựng 4 mô hình nhà màng trồng dưa lưới, rau các loại theo công nghệ cao (đến nay trên địa bàn huyện có 8 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo hướng công nghệ cao, trong đó có 3 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng nông nghiệp số).
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bằng các việc làm cụ thể như: hiến đất, hiến cây, đóng góp tiền, ngày công làm giao thông, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Hội viên, nông dân trong toàn huyện đã tham gia đóng góp 5.124 ngày công tham gia xây dựng 702km đường giao thông nông thôn, 2.3km giao thông nội đồng, 2,66km rãnh thoát, giải phóng mở rộng 7,833km đường, đắp 4,75km lề đường, lắp đặt 289 mô hình xử lý nước thải; vận động, hỗ trợ xây dựng 97 vườn mẫu, chỉnh trang 1.895 vườn hộ; duy trì 16 đoạn đường do Hội Nông dân tự quản và 9 tuyến đường đô thị văn minh tại thị trấn Đức Thọ...
Trung
Đồng chí Đặng Giang Trung – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, Đặng Giang Trung – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết, năm 2022 huyện Đức Thọ có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt (chỉ còn chỉ tiêu xây dựng trường học không đạt), thu ngân sách đạt 293 tỷ đồng, vượt HĐND tỉnh giao, toàn huyện xây dựng được 5 nhà văn hoá cộng đồng, 7 ngôi nhà trí tuệ… Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện. Phó Bí thư Thường trực ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cần bám vào Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28/9/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 28/9/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần xây dựng đường găng tiến độ thực hiện; quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư của hội viên nông dân. Quan tâm công tác phối hợp (phối hợp với Hội cấp trên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, phòng, ngành trong huyện; phối hợp với cấp dưới), quan tâm tập huấn, hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân… Năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch công tác xây dựng Đảng và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của huyện, nhất là các mục tiêu về nông nghiệp, nông thôn, về an sinh xã hội để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện năm 2022 về tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp, bồi dưỡng hội viên ưu tú kết nạp Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời bày tỏ một số băn khoăn, như: công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu đạt kết quả chưa cao, có chỉ tiêu đề ra chưa sát với thực tiễn, chưa có sự phối hợp tốt trong thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân… Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị, năm 2023 tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân để các nghị quyết đi vào cuộc sống; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, kịp thời. Đẩy mạnh phong trào thi đua, các công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp. Tập trung cao cho công tác chỉ đạo đại hội, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; quan tâm phối hợp để xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái… có hiệu quả; lan tỏa mô hình nông nghiệp hữu cơ tại xã Lâm Trung Thủy. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chuyển đổi số, tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (như vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT, hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn…); hướng dẫn hội viên nông dân thụ hưởng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và huyện. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61của Ban Bí thư; thực hiện Thông báo số 690-TB/TU, ngày 30/11/2022 của Thường trực Tỉnh ủy. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hội nghị đối thoại cấp ủy chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân; bồi dưỡng hội viên ưu tú kết nạp Đảng, quan tâm công tác phối hợp các ngành. Trước mắt đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất vụ Xuân 2023; tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào “ba không”.  
G
Trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
Huyen
Trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện

Thi dua
Ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân các xã, thị trấn năm 2023
Tại hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cho 2 tập thể (Hội Nông dân xã Tùng Ảnh, thị trấn) và 4 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cho 3 tập thể (Hội Nông dân các xã: Bùi La Nhân, Tân Dân, Thanh Bình Thịnh) và 4 cá nhân; đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân các xã, thị trấn năm 2023.

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 13:46 T5: mây cụm
mây cụm
25.72
°C
Độ ẩm: 80 %
Gió: 1.25 m/s
08/06
mây cụm
25.72°
25.72°
09/06
mưa nhẹ
24.73°
24.73°
10/06
mưa nhẹ
24.84°
24.84°
11/06
mưa vừa
24.38°
24.38°
12/06
mây đen u ám
25.04°
25.04°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay16,970
  • Tháng hiện tại171,066
  • Tổng lượt truy cập7,949,876
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây