Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân xã Gia Hanh đạt được nhiều kết quả nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ ba - 21/03/2023 06:49
Mặc dù công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid – 19 ở người diễn ra từ cuối năm 2019, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Can Lộc và Đảng ủy xã, cán bộ, hội viên nông dân xã Gia Hanh đã đoàn kết, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội.
Nhờ được Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức dạy nghề, nhiều hộ dân xã Gia Hanh đã nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế tốt
Nhờ được Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức dạy nghề, nhiều hộ dân xã Gia Hanh đã nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế tốt
Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, đồng thời chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, như: thông qua qua sinh hoạt chi hội, thông qua mạng xã hội facebook, zalo, qua hệ thống truyền thanh cơ sở và qua loa phát thanh di động đến tận từng thôn, hộ dân… Kết quả đã tổ chức được 52 cuộc tuyên truyền cho trên 4.500 lượt hội viên. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đến tận hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân về phòng, chống dịch Covid -19, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%).
Nau com
Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Gia Hanh tổ chức nấu cơm hỗ trợ người dân tại khu cách ly phòng chống dịch Covid - 19 năm 2021
Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên thường xuyên được Ban Thường vụ Hội Nông dân xã quan tâm. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết 04, 05, 06 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã vận động thành lập, 2 tổ Hội nghề nghiệp, chỉ đạo tất cả 10 chi hội tổ chức đại hội hoàn thành theo kế hoạch. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 129 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 1.124, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 85,5% so với hộ nông nghiệp. 100% cán bộ Hội được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, tất cả 10 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi hội yếu kém. Công tác xây dựng quỹ hội được các chi hội quan tâm thực hiện bằng nhiều cách làm khác nhau, như: tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, mượn đất của một số hộ không sản xuất để làm lúa và hoa màu, nhận các công trình, phần việc của thôn để lao động gây quỹ. Tiêu biểu như Chi hội Phan Sơn, Bình Sơn, Bắc Trung Sơn…
day nghe
Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành chương trình dạy nghề
Ban Thường vụ Hội nông dân xã đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, với những việc làm cụ thể, như: chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020”; Nghị quyết số 10 – NQ/HNDTW, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết số 04 – NQ/TW, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết 01 – NQ/HU, ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.... Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm có trên 80% hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, số lượng hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng theo hàng năm, từ 360 hộ năm 2018 lên 510 hộ năm 2022, tăng 25% so đầu nhiệm kỳ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng sản phẩm chủ lực của xã như: mô hình lúa hàng hóa chất lượng cao, mô hình chăn nuôi bò nhốt, mô hình trồng rau màu tập trung, nuôi ong lấy mật, trồng cam, bưởi VietGAP; vận động hội viên nông dân xây dựng chuỗi sản phẩm OCOP mật ong Trà Sơn, tham gia phát triển kinh tế tập thể.
Ra mat
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, bằng các việc làm cụ thể, như: phối hợp với các ngân hàng cho nông dân vay vốn (hiện nay tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 14 tỷ đồng cho 257 hộ vay, tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 1.6 tỷ đồng cho 40 hộ vay, Quỹ Hỗ trợ nông dân 300 triệu đồng cho 10 hội viên vay; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp cung ứng được hơn 300 tấn phân bón các loại cho hội viên vay trả chậm để sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ. 5 năm qua Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Phòng LĐ-TBXH huyện, TTUDKHKT huyện tổ chức được 22 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, mở 4 lớp đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho hội viên nông dân. Đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chủ trương phát triển các hình thức kinh tế tập thể của Nhà nước cho thành viên tham gia tổ hợp tác và nông dân; xây dựng các dự án phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao được hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho người dân. Kết quả đã vận động thành lập được 3 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 2 tổ hội nghề nghiệp về các lĩnh vực sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn, sản xuất  cam, bưởi theo quy mô gia trại, trang trại, theo tiêu chuẩn VietGAP … Tại hội nghị vinh danh các tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022 do UBND huyện Can Lộc tổ chức, Hội Nông dân xã Gia Hanh và 2 hộ gia đình tiêu biểu được UBND tặng Giấy khen, 01 hội viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cán bộ, hội viên nông dân toàn xã đã giúp đỡ được 20 hộ thoát nghèo bền vững, một số vươn lên làm giàu bằng các việc làm, như: hỗ trợ cây giống, kỹ thuật, phối hợp cho vay vốn từ các ngân hàng, đóng góp hơn 300 ngày công lao động.
Cán bộ, hội viên nông dân xã Gia Hanh tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến đất và tải sản trên đất để mở rộng hành lang làm đường giao thông nông thôn. Để đạt được kết quả cao, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã vận động gia đình cán bộ Hội gương mẫu hiến đất trước, từ đó vận động các hộ khác cùng thực hiện. Đối với những hộ gia đình khó khăn thì Hội giúp đỡ xây dựng lại bờ rào, từ đó lan tỏa ra toàn dân. Kết quả 5 năm qua cán bộ, hội viên nông dân xã đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công, đồng hành cùng với xã làm mới 5300m đường giao thông nông thôn, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến 8.200m2 đất, xây dựng 5210m rãnh thoát nước, 10.200m bồn hoa, trồng và chăm sóc hàng vạn cây chuỗi ngọc, tạo cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp. Vận động hội viên nông dân tham gia lao động cải tạo vườn tạp, chỉnh trang 259 vườn, xây dựng 30 vườn mẫu, tham gia xây dựng 10 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Gia Hanh là xã đầu tiên có 100% khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu), vận động thành lập được 156 mô hình kinh tế. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Bằng các việc làm cụ thể, như: tham gia xây dựng tuyến đường xanh, sạch đẹp; thực hiện tốt nếp sống văn minh theo Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; lắp đặt bể bioga, hố lắng lọc nước thải sinh hoạt, hố xử lý rác thải ủ phân vi sinh tại hộ; tham gia xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá. Hằng năm tỷ lệ hộ gia đình nông dân văn hóa đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch, 1hiện nay tất cả 10 thôn đạt thôn văn hóa.
Công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân xã Gia Hanh nhiệm kỳ 2028 – 2023 được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Can Lộc và Đảng ủy xã ghi nhận, đánh gia cao, nhiều năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2023 – 2028 Hội Nông dân xã Gia Hanh quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; tích cực góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 và xã nông thôn mới thông minh trong nhiệm kỳ tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền - Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 22:05 T2: mây thưa
mây thưa
35.05
°C
Độ ẩm: 31 %
Gió: 1.59 m/s
05/03
mây thưa
35.05°
37.82°
06/03
mây rải rác
31.52°
31.52°
07/03
mưa nhẹ
22.6°
22.6°
08/03
mưa nhẹ
18.06°
18.06°
09/03
mưa nhẹ
18.17°
18.17°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay34,261
  • Tháng hiện tại168,012
  • Tổng lượt truy cập13,632,252
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây