Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Phát động “Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023”

Thứ tư - 01/02/2023 21:30
Sáng ngày 01/02/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” trực tuyến (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận chính trị Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân. Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Nguyễn Trọng Tứ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thành, thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận chính trị Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trung ương phát biểu tại lễ phát động
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viên Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận chính trị Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trung ương phát biểu tại lễ phát động
Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/02/2023, cho đến hết ngày 31/07/2023, lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.
Hung3
Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh
Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng tình cao Thể lệ, định hướng cuộc thi lần thứ 3. Đồng chí cho biết, năm 2022 Hà Tĩnh phát động và tham gia đạt kết quả cao (Hà Tĩnh đạt giải xuất sắc tập thể, có tác phẩm đạt giải A). Đồng chí cho biết, điều quan trọng nhất của cuộc thi không chỉ là các giải, mà thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên tham gia, từ đó tạo ra được nhận thức chung, có sự thống nhất về đường lối, chủ trương của Đảng trong lộ trình phát triển đất nước. Đồng chí nêu lên băn khoăn, tên gọi “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, thoạt nghe có cảm giác cuộc thi giành cho các giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu, chính trị gia, các giảng viên đại học, giảng viên chính trị… Từ đó đề xuất, Thể lệ và định hướng cuộc thi làm thế nào để hướng đến việc tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên hiểu mình có thể tham gia cuộc thi này đạt giải và có đóng góp cho cuộc thi một cách có hiệu quả. Vì vậy, mặc dù Thể lệ đã có 3 định hướng về nội dung, nhưng cần khuyến khích những cán bộ, đảng viên có những phát hiện từ thực tiễn cuộc sống từ cơ sở, như việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Hiện nay có nhiều vấn đề mới đặt ra, như Đảng đang khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Hoặc như vấn đề kết nạp đảng viên hiện nay khó khăn, nhất là đảng viên có trình độ học vấn cao, vì nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại các doanh nghiệp, việc tổ chức kết nạp Đảng ở đây rất khó khăn; hay vấn đề thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp… làm thế nào để phát huy được vai trò các đảng viên trong các doanh nghiệp và hình thành các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân… Cuối cùng đồng chí đề nghị: Đây là cuộc thi rất quan trọng, sau cuộc Ban Chỉ đạo cần tổng kết các ý kiến đóng góp của các thí sinh tham dự cuộc thi về những vấn đề lý luận, các nội dung mới, các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở để bổ sung thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.       
Kết thúc lễ phát động, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị các cấp, các ngành toàn tỉnh hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”; đồng chí đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Hà Tĩnh phải có cách thức tuyên truyền rộng rãi cuộc thi, động viên phóng viên tham dự cuộc thi có kết quả cao; Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Ban Chỉ đạo cuộc thi tỉnh sẽ tổ chức chấm, chọn và sẽ đề xuất trao giải tại Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII của tỉnh.  

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 04:10 T4: mưa vừa
mưa vừa
26.53
°C
Độ ẩm: 89 %
Gió: 1.05 m/s
27/09
mưa vừa
26.53°
26.53°
28/09
mưa vừa
25.93°
25.93°
29/09
mưa vừa
27.73°
27.73°
30/09
mưa nhẹ
28.83°
28.83°
01/10
mưa nhẹ
28.54°
28.54°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập139
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay12,992
  • Tháng hiện tại611,050
  • Tổng lượt truy cập10,065,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây