Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh

Chủ nhật - 24/07/2022 23:11
Chiều ngày 19/7/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, tham dự buổi giao ban có các đồng chí: Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Toàn cảnh buổi giao ban
Toàn cảnh buổi giao ban
Báo cáo do Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị tại buổi giao ban cho biết, 6 tháng đầu năm Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; huy động các nguồn lực xã hội hóa đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã của huyện Hương Khê hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sáu tháng đầu năm, đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiến 34.925 m2 đất, 8.077 m tường rào, đóng góp hơn 1,62 triệu ngày công, làm mới hơn 17 km đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng; thành lập mới 7 hợp tác xã… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa tổng số toàn tỉnh lên 177 xã đạt chuẩn, 50 xã đạt chuẩn nâng cao và 07 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phát động và xây dựng hàng ngàn mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tham gia tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng; tiếp tục huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị tiền, hàng hơn 3,5 tỷ đồng; tuyên truyền vận động Nhân dân di dời, bàn giao mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 10,691 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội trên 26 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 46 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ, gần 3.500 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai với kinh phí xã hội hóa gần 317 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 399 nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trị giá hơn 14,5 tỷ đồng; kêu gọi hơn 16 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em, 9,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học…
Phối hợp triển khai giám sát, phản biện 04/10 nội dung đã đăng ký với Thường trực Tỉnh ủy; tham gia góp ý, phản biện các dự thảo chủ trương, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án luật, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật… Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên; quan tâm tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên…
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tuy được quan tâm nhưng hiệu quả còn hạn chế. Công tác dự báo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Phương thức hoạt động của một số tổ chức đoàn thể, hội quần chúng còn mang tính hành chính, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và vùng đồng bào tôn giáo còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền, các ngành và lực lượng vũ trang hiệu quả chưa cao. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều ở các lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chưa xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số tổ chức đoàn thể địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả còn hạn chế, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…
Phát biểu tại buổi giao ban, các đại biểu đồng tình cao với đánh giá những kết quả đạt được và các mặt còn hạn chế 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất, như: Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức gặp mặt 137 sinh viên đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học vừa qua và tiếp tục cho kêu gọi, vận động Quỹ Khuyến học. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà và Lộc Hà bố trí 01 định suất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Hội Người mù cấp huyện, để Hội có cán bộ sáng giúp việc theo tinh thần Thông tư số 63/2000/TT-BTCCBCP, ngày 05/01/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Quyết định số 1499/2002/QĐ-UBND, ngày 12/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cấp kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao cho lãnh đạo huyện Hội theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND, ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh…
Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin khái quát kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh thời gian qua đã bám sát các chủ trương của trung ương, tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng dựa trên chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua ở cơ sở đảm bảo thực chất. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò của Nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt hơn các chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, lực lượng vũ trang đã được ký kết. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Người mù cấp tỉnh tham mưu chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027... Các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội...

Tác giả bài viết: Dương Trí Thức (Báo cáo viên Tỉnh ủy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 22:22 T3: mây cụm
mây cụm
21.6
°C
Độ ẩm: 60 %
Gió: 2.2 m/s
01/02
mây cụm
21.6°
24.32°
02/02
mây đen u ám
20.97°
20.97°
03/02
mưa nhẹ
19.96°
19.96°
04/02
mây đen u ám
20.08°
20.08°
05/02
mưa nhẹ
22.39°
22.39°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại616,073
  • Tổng lượt truy cập4,491,401
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây