Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025

Thứ năm - 02/02/2023 20:58
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu phải đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền điển hình tiên tiến, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến; tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với cán bộ, hội viên nông dân bên lề hội nghị đối thoại ngày 23/11/2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với cán bộ, hội viên nông dân bên lề hội nghị đối thoại ngày 23/11/2022.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu phải đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền điển hình tiên tiến, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến; tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động...
 

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và của khối đại đoàn kết toàn dân trong các phong trào thi đua yêu nước; thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 11/1/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, góp phần động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị, có sự phối hợp, phân công chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền điển hình tiên tiến, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến; tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động... Tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác và tình hình thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sát với ngành, lĩnh vực và tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 20/2/2023; đồng thời chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương; hằng năm, mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 10 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; mỗi đơn vị cấp xã có ít nhất 5 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; mỗi sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua có ít nhất 2 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được phổ biến, nhân rộng.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung tuyên truyền, phát hiện, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất phóng sự, chương trình, đưa tin bài và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức phối hợp các loại hình truyền thông để thực hiện tốt công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến vào những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử của địa phương, đơn vị và của tỉnh; tổ chức cuộc thi viết về “Gương điển hình tiêu biểu xuất sắc”, “Gương người tốt, việc tốt”.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), trên cơ sở tiêu chuẩn về điển hình tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng quy định về tiêu chuẩn điển hình cấp tỉnh đề xuất tôn vinh tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” và Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND tỉnh. Tổng hợp điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu để làm cơ sở cho công tác tuyên truyền và thi đua cùng các điển hình tiên tiến; tham mưu tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn tỉnh vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh vào năm 2025; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội; chỉ đạo các đơn vị thành viên đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác phát hiện, tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT&TT trong chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng.

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 18:17 T3: mưa nhẹ
mưa nhẹ
23.46
°C
Độ ẩm: 96 %
Gió: 0.42 m/s
26/09
mưa nhẹ
23.46°
24.13°
27/09
mưa nhẹ
23.96°
23.96°
28/09
mây đen u ám
24.05°
24.05°
29/09
mây rải rác
24.32°
24.32°
30/09
mưa nhẹ
24.7°
24.7°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay17,729
  • Tháng hiện tại603,334
  • Tổng lượt truy cập10,057,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây