Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Đại hội Hội Nông dân phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

Thứ ba - 04/04/2023 22:15
Trong hai ngày 29, 30/3/2023, Hội Nông dân phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có đồng chí: Tống Thị Quỳnh Hoa – UV BTV, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phường Hà Huy Tập; đồng chí Trương Công Trung-  ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, cùng với 82 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 450 hội viên nông dân trong toàn phường về tham dự đại hội.
Tiết mục văn nghệ tại đại hội
Tiết mục văn nghệ tại đại hội
Hội Nông dân phường Hà Huy Tập hiện nay có 7 chi hội sinh hoạt tại 7 Tổ dân phố. Đầu nhiệm kỳ có 350 hội viên, hiện nay số hội viên do hội quản lý hiện có 450 người, tăng 128% so với nghị quyết đề ra, số đảng viên tham gia sinh hoạt Hội có 80 người. Trong nhiệm kỳ kết nạp 100 hội viên, giới thiệu 02 hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Hàng năm Ban Chấp hành Hội đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội. Ngoài những nội dung sinh hoạt định kỳ, Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các chi hội phối hợp lồng ghép các nội dung hoạt động để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn hội viên tham gia như: tư vấn, xuất khẩu lao động, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình điển hình để hội viên học tập, phối hợp sinh hoạt tuyên truyền các cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố, chính sách về BHXH, BHYT... Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt từ 90-95% so với hộ nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ đạt 80 – 85%. Chất lượng tổ chức Hội ngày càng được củng cố, ý thức trách nhiệm của hội viên đối với tổ chức Hội được nâng cao. Hội Nông dân phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới phương thức tuyên truyền vận động nên phong trào nông dân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường ngày càng tăng về số lượng và quy mô; Số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ năm 2017 đến 2022 có 276 lượt hộ gia đình đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 1.38% so với nhiệm kỳ trước.
Picture2

Từ hiệu quả trong thực hiện phong trào nên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng. So với đầu nhiệm kỳ, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm tăng 16 hộ. Đã có nhiều tấm gương nông dân quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng về đất đai, hạ tầng, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Picture3
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội
Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh về xây dựng và phát triển Thành phố đạt đô thị loại II; Nghị quyết số 06 của Đảng ủy phường Hà Huy Tập về xây dựng phường đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị, góp phần xây dựng Thành phố đạt đô thị loại II theo hướng văn minh hiện đại và bền vừng, Ban Chấp hành Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nông dân trong toàn phường và tổ chức các hoạt động thi đua nhằm nâng cao vai trò nhận thức và trách nhiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng phường văn minh đô thị; Hội đã đảm nhận các tiêu chí về phát triển kinh tế nông nghiệp nông nghiệp đô thị, kinh tế vườn hộ gắn với các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vệ sinh môi trường, phối hợp xây dựng nhà văn hóa mẫu, tổ dân phố mẫu; vận động hội viên, nông dân đóng góp 4,055 tỷ đồng; 989 ngày công làm đường giao thông; hiến hàng trăm mét đất vườn, đất sản xuất để mở rộng đường giao thông….
Picture4
Đồng chí: Ngô Thị Đào – Chủ tịch Hội Nông dân phường khóa X trình bày báo cáo chính trị tại đại hội
Picture5
Đại biểu tham luận tại đại hội

Song song với việc tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các phong trào xây dựng phường văn minh đô thị; Hội Nông dân phường đã chủ động phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp với UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tiến hành 5 cuộc giám sát về công tác lảnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường văn minh đô thị và thực hiện quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu của địa phương. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt để tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp tham gia đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân 05 cuộc, với 281 người tham gia; tham gia góp ý vào các dự thảo về các chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Với những thành tích đã đạt được góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, xây dựng phường đạt phường văn minh đô thị. Trong nhiệm kỳ qua có 4 chi hội được công nhận chi hội vững mạnh toàn diện, 2 chi hội vững mạnh, 1 chi hội khá; Hội Nông dân phường được Hội Nông dân Thành phố đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được Hội Nông dân tỉnh tặng 2 giấy khen; UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố, UBND phường tặng giấy khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc; 2 cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọ 11 đồng chỉ đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân phường khóa XI và bầu đoàn đại biểu gồm 9 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 450 hội viên trong toàn phường tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Picture6
Đ/c Trương Công Trung – ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu
Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hà Huy Tập khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn phường. Là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển” tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Đại hội đã thống nhất đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể, ba nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường đề ra. Tập trung tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò đại diện; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; gương mẫu đi đầu trong công tác chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn phường xây dựng đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị và đang hướng tới phường văn minh kiểu mẫu trong thời gian tới.
Picture7
Đ/c Trương Quốc Hùng– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Công Trung – Th.UV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Trương Quốc Hùng– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân phường Hà Huy Tập đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đồng chí yêu cầu Hội Nông dân phường Hà Huy Tập cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân; Tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.
      
Picture8
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân phường khóa XI nhiệm kỳ 2023 – 2028

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, cùng với sự đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên trong toàn phường, công tác Hội và phong trào Nông dân phường Hà Huy Tập sẽ vươn mình phát triển, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân phường Hà Huy Tập xây dựng đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.
 
 

Nguồn tin: Ngô Thị Đào– Chủ tịch HND phường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 15:41 T4: mây cụm
mây cụm
27.44
°C
Độ ẩm: 66 %
Gió: 1.42 m/s
19/06
mây cụm
27.44°
27.44°
20/06
mây đen u ám
28.38°
28.38°
21/06
mây rải rác
26.8°
26.8°
22/06
mưa nhẹ
24.75°
24.75°
23/06
mưa nhẹ
24.34°
24.34°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay9,812
  • Tháng hiện tại410,354
  • Tổng lượt truy cập16,150,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây