Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Đại hội Hội Nông dân xã Tân Dân huyện Đức Thọ phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Thứ hai - 03/04/2023 21:57
Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Số hóa - Phát triển”, trong 2 ngày 23 và 24/3/2023, Hội Nông dân xã Tân Dân huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiên Thắng - UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đông - UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ huyện phụ trách xã, đồng chí Ngô Ngọc Hân - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đại diện các Ban Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng và 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.400 hội viên nông dân trong toàn xã.
Hình ảnh đại hội
Hình ảnh đại hội
Nhiệm kỳ qua công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hội đã triển khai nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhất là nghị quyết về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”. Hội đã vận động thành lập 01 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi, 06 tổ hội nghề nghiệp; Trong 5 năm toàn xã kết nạp 142 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 1.386 hội viên, (trong đó hội viên là giáo dân 255); tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 95,% so với hộ nông nghiệp. Công tác xây dựng quỹ hội được Hội Nông dân xã và các chi hội quan tâm, nhiều chi hội nhận làm các công trình như xây hàng rào, láng khuôn viên nhà văn hóa thôn, nhận nạo vét làm thủy lợi kênh mương nội đồng để gây quỹ, bình quân mỗi chi hội có nguồn quỹ từ 2 - 3 triệu đồng, nhiều chi hội có nguồn quỹ từ 6 -10 triệu đồng.
IMG 2697 (1)

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên toàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, tổ chức cho hội viên đăng ký, bình quân hàng năm có trên 90% hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 51,6% so với đầu nhiệm kỳ. Qua bình xét cuối năm số lượng hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng theo hàng năm, từ 265 hộ năm 2018 lên 778 hộ năm 2022 tăng 193,5% so đầu nhiệm kỳ.
Phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người nông dân trong xây dựng NTM. Với khẩu hiệu hành động “Nông dân hiến kế, hiến công, hiến của, hiến đất xây dựng nông thôn mới”, nông dân toàn xã đã đóng góp 5.120 ngày công lao động, tự nguyện hiến 2.545 m2 đất, đóng góp 750 triệu đồng làm 10,94 km giao thông nông thôn. Vận động hội viên trồng 1.500 cây bóng mát; 4.500m hàng rào xanh; xây dựng 1.050m bồn hoa tại các khu dân cư, chỉnh trang 720 vườn hộ, 65 vườn mẫu; chỉnh trang 255 công trình chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh môi trường; phá dỡ 110 công trình vệ sinh 1, 2 ngăn và xây dựng nhà vệ sinh tự hoại v.v… những đóng góp to lớn của hội viên nông dân trong toàn xã và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng NTM, 12/12 khu dân cư mẫu đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh đạt được nhiều kết quả nổi bật: Nguồn vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội dư nợ quản lý 26,7 tỷ đồng với 12 tổ, 507 hộ vay; nguồn vốn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có 1 tổ, 2 hộ vay dư nợ 160 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Công tác quản lý nguồn vốn được thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng tháng có giao ban, hàng quý đều có kiểm tra, giám sát.
IMG 2696

Trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho 85 hội viên nông dân. Phối hợp với công chức lao động xã, các trường nghề, trung tâm cung ứng việc làm trong và ngoài tỉnh tổ chức các hội nghị, chương trình xúc tiến việc làm, tuyển dụng lao động, tạo điều kiện cho 22 lao động tham gia xuất khẩu lao động; tận dụng và phát huy các trang mạng xã hội như: Webside, Facebook. Zalo cập nhật hàng trăm tin bài, tuyên truyền, giới thiệu việc làm. Hội đã tổ chức 8 đợt tập thuấn hưởng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân; phối hợp với HTX Nông nghiệp tổ chức các cuộc hội thảo cho 370 hội viên, nông dân tham gia về sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc cây lúa. Vận động hỗ trợ hội viên nông dân đưa các mặt hàng nông sản của mình lên sàn giao dịch điện tử từ đó giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Cung ứng 125 tấn phân bón các loại; Phối hợp ký kết với HTX Sơn Hàm, Công ty Cây giống Quang Nga cung ứng 2.550 cây ăn quả các loại phục vụ cho hội viên nông dân sản xuất, phát triển kinh tế vườn; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội thảo, tư vấn được 16 cuộc tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và đã vận động tiếp tục đóng BHYT để đạt 100% hội viên nông dân có thẻ, vận động được 12 sổ BHXH tự nguyện mới. Với vai trò cầu nối để người sản xuất nông nghiệp tiếp cận với công nghệ hiện đại, Hội Nông dân xã đã phối hợp với ngành Bưu điện tập trung bán hàng nông sản của các hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; cập nhật 150 thông tin điện tử lên sàn giao dịch.
Nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Nông dân xã Tân Dân tập trung 2 nhiệm vụ đột phá và các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thế: Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, đưa cây con mới vào sản xuất chăn nuôi như: nuôi dúi, rau, củ, quả nhà màng. Chú trọng chuyển đổi số trong nông nghiệp, số hóa các sản phẩm sản xuất tại địa phương lên các trang thương mại điện tử; tăng cường liên kết, hỗ trợ nông dân tiêu thụ các sản phẩm. 100% hội viên được tuyên truyền, tiếp cận các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Hàng năm mỗi chi hội tổ chức ít nhất 3 cuộc truyền thông chuyên đề, cập nhật 2 -3 tin bài hoạt động lên Webside. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tổ chức và phối hợp tổ chức được 6 – 8 hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng 4 – 6 công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, của tổ chức Hội. Phấn đấu nhiệm kỳ phát triển từ 150 hội đến 170 hội viên; 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hàng năm. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng mỗi năm từ 1 - 2 hội viên ưu tú, phối hợp tổ chức 1-2 cuộc đối thoại với người đứng đầu. Hàng năm có từ 80% đến 90% chi hội đạt vững mạnh; không có chi hội trung bình, yếu kém. Vận động hội viên tham gia chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp làm kinh tế vườn đạt 90%; xây dựng thành công 01 sản phẩm OCOP, 1 – 2 của hàng nông sản an toàn; cập nhật 100% các sản phẩm chủ lực, được sản xuất theo hướng hàng hóa lên sản giao dịch thương mại điện tử; Tổ chức 2-5 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT/năm. Hàng năm tăng từ 6 - 8% hộ Sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi chi hội giúp 01 hội viên thoát nghèo; Xây dựng mỗi năm từ 2 -3 mô hình kinh tế, 1 tổ hợp tác, 8 -10 vườn mẫu, cải tạo 50 – 60 vườn tạp. Phối hợp tổ chức tuyên truyền tư vấn, tập huấn KHKT, BHYT, BHXH phổ biến các chủ trương, chính sách cho cán bộ hội viên nông dân 5 cuộc/năm; Phấn đấu hàng năm vận động mua 980 thẻ BHYT, 10-12 sổ BHXH; Cung ứng dịch vụ giống cây trồng 300 cây/năm; Vật tư phân bón trả chậm tối thiểu 50 tấn/năm; hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm 5 tấn/năm; Phấn đấu số sản phẩm nông sản được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cuối nhiệm kỳ 2 sản phẩm. Mỗi năm phối hợp tổ chức 1 lớp đào tạo nghề cho 30 lao động, tư vấn giới thiệu việc làm hoặc xuất khẩu lao động cho 5-7 hội viên; phấn đấu trên 95% số hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá, gia đình thể thao. Phấn đấu 80- 90% chi hội thực hiện việc chuyển đổi số, nâng cao năng lực  cho hội viên, nông dân.
IMG 2695 (1)

Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu 13 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tân Dân nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện sắp tới.

Nguồn tin: Thu Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 16:47 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
23.5
°C
Độ ẩm: 93 %
Gió: 1.39 m/s
22/05
mây đen u ám
23.5°
23.5°
23/05
mưa nhẹ
23.89°
23.89°
24/05
mây đen u ám
23.65°
23.65°
25/05
mây đen u ám
25.1°
25.1°
26/05
mây đen u ám
27.74°
27.74°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại507,781
  • Tổng lượt truy cập15,623,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây