Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ năm - 18/05/2023 07:55
Chiều 18/5/2023, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi bộ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuyên dương các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Đức Thuận, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối.
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho biết, những năm đầu nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những tác động của thiên tai, mưa lũ lịch sử cuối năm 2020; gần đây là xung đột vũ trang giữa Nga – Ucraina… gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt sản xuất và đời sống Nhân dân, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
DB
Đại biểu dự hội nghị 
Chi bộ đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; tổ chức 5 cuộc sinh hoạt chuyên đề; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; duy trì tốt việc đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quần chúng,
Nổi bật nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chỉ đạo Ban thường vụ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; tiếp tục vận động hội viên nông dân đóng góp nguồn lực, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, công trình giao thông tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái văn minh, khu dân cư mẫu. Thời gian qua các cấp Hội đã vận động chỉnh trang 196.066 vườn hộ, hỗ trợ xây dựng 6480 vườn mẫu; cắt tỉa, trồng mới hàng trăm km hàng rào xanh, 616 km bồn hoa; xây dựng 1.730 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” và đoạn đường tự quản; tham gia xây dựng 512 khu dân cư kiểu mẫu. Vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn và thực hiện hiệu quả chương trình “Một xã, một sản phẩm” (OCOP), đến nay toàn tỉnh có 249 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh nhận đỡ đầu 5 xã về đích nông thôn mới. Hội đã có những hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, triển khai các dự án, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ, hỗ trợ cây giống, con giống... với tổng trị giá 1,290 tỷ đồng.
Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa (bình quân mỗi năm có trên 208.500 hộ đạt gia đình văn hoá), thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội...
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện. Từ đó các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa tạo ra vùng sản xuất tập trung; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tổ chức dạy nghề, tham quan, hội thảo; tín chấp cho nông dân vay vốn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành để triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 1.069 mô hình thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 5.889 mô hình thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, 7.690 mô hình thu nhập từ 300 đến  dưới 500 triệu đồng… Bên cạnh đó Hội Nông dân tỉnh còn trực tiếp hỗ trợ mua bò giống cho 7 hộ tại huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà; hỗ trợ 25 con bò giống cho 25 hộ nghèo ở xã Hương Lâm huyện Hương Khê...
Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp tục được nâng cao hiệu quả. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tăng trưởng bình quân đạt 49,6%/năm, đạt 165% so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra. Tính đến ngày 31/12/2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 52,174 tỷ đồng, tăng  22,874 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các ngân hàng cho hội viên nông dân vay vốn. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ 3 ngân hàng, đạt 4.990,841 tỷ đồng, tăng 1.490,841 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Quan tâm phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thời gian qua các cấp Hội trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 15.400 lao động (trong đó trực tiếp đào tạo 990 lao động, phối hợp đào tạo 14.410 lao động; tổ chức 367 cuộc hội thảo, tư vấn việc làm cho trên 15.000 lao động, giới thiệu việc làm cho 514 lao động t0 và ngoài nước. Hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân kết nối tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh. Chi bộ đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2023”, năm 2020 có 12 cửa hàng, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 27 cửa hàng nông sản an toàn do Hội Nông dân các cấp chủ trì...
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được Chi bộ đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy của Hội Nông dân các cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; quan tâm phát triển hội viên, thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp (đến nay toàn tỉnh có 351 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 30 chi hội nông dân nghề nghiệp). Chi bộ quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội. Nửa đầu nhiệm kỳ đã tổ chức 1.433 cuộc kiểm tra về thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân; chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiện 4 cuộc giám sát theo 4 chuyên đề. Tăng cường chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân (đến nay có 2 đơn vị cấp huyện, 87 đơn vị cấp xã đã tổ chức hội nghị đối thoại; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Hội viên Hội Nông dân toàn tỉnh)...
Công tác lãnh đạo của Chi bộ được Đảng ủy cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả phân loại từ năm 2020 đến năm 2022, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 năm tiên tục 2021 và 2022 xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thời gian qua. Đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, chưa sâu; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có cách làm sáng tạo, chưa xây dựng, nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến. Kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu, tổ chức, bộ máy của đơn vị chậm được kiện toàn (khuyết 01 đồng chí phó chủ tịch từ năm 2019 đến nay) do đó phần nào ảnh hưởng tới quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có lúc, có nơi chưa thật tốt. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững chất lượng chưa đồng đều; các điển hình trong phong trào còn ít, chưa có nhiều nhân tố mới…
Phát biểu tham luận tại hội nghị, các ý kiến bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nửa đầu nhiệm kỳ, cũng như nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ do cấp ủy chuẩn bị; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm về sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên; trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…   
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ vừa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, vừa lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nội bộ đoàn kết, không khí tại các buổi sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tính chiến đấu và tính giáo dục chính trị, tư tưởng cao; cán bộ đảng viên sâu sát tình hình cơ sở, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, như phong trào xây dựng nông thôn mới, một số việc làm đi đầu như phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa. Chi bộ đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, như đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022; sau đối thoại Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 690-TB/TU ngày 30/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 7276/UBND-NL5 ngày 16/12/2022, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện Thông báo số 690-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy chi bộ căn cứ vào kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị đối thoại để rà soát, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp. Trước mắt lãnh đạo tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện thành công trên nhiều mặt, tạo được phong trào thi đua chào mừng đại hội sôi nổi. Chăm lo củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh; phát huy trách nhiệm nêu gương và tinh thần đổi mới sáng tạo của cán bộ, đảng viên.   
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chỉ tiêu đại hội đề ra là Chi bộ 5 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nay điều chỉnh ít nhất có 3 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); đồng thời đề nghị toàn thể đảng viên tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh; thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác chỉ đạo tổ chức Công đoàn. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội tốt cấp huyện; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Xây dựng dội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại, tích cực tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân. Chỉ đạo cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở… 
Thuong
Tại hội nghị đã vinh danh 5 đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2023).
 

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 03:56 T2: mây đen u ám
mây đen u ám
19.88
°C
Độ ẩm: 82 %
Gió: 1.62 m/s
26/02
mây đen u ám
19.88°
19.88°
27/02
mây đen u ám
18.8°
18.8°
28/02
mây cụm
23.71°
23.71°
29/02
mưa nhẹ
26°
26°
01/03
mưa nhẹ
18.26°
18.26°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập140
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay41,525
  • Tháng hiện tại697,864
  • Tổng lượt truy cập13,309,869
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây