Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân Hà Tĩnh hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ tư - 12/04/2023 20:38
Thực hiện Chỉ thị số 16 – CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 513 – KH/HNDTW, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chỉ thị số 24 – CT/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời gian qua Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đại hội theo kế hoạch và đúng quy định.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn
Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp (như: Kế hoạch số 63 – KH/HNDT ngày 21/10/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp; Hướng dẫn số 43-HD/HNDT, ngày 25/10/2022 về công tác nhân sự...). Song song với các hoạt động đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với các cấp ủy của các đơn vị để lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) và cấp huyện (huyện Hương Sơn); thành lập các tiểu ban và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các địa bàn tập trung chỉ đạo đại hội theo đúng quy trình, hướng dẫn và kế hoạch, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp. 
Vn Thuạn Loc     Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thuận Lộc thị xã Hồng Lĩnh 
           Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn tất cả các khâu để tiến hành đại hội cho tất cả chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội trên địa bàn triển khai thực hiện; đồng thời lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, từ đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại trà.
Việc tuyên truyền đại hội được các cấp Hội triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức khác nhau: thông qua hội họp; đài phát thanh xã, phường, thị trấn; loa phát thanh thôn, tổ dân phố; băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên các mạng xã hội như facebook, zalo của các cấp Hội; trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Trung ương và địa phương; qua việc tổ chức các giải thể thao chào mừng…  Đồng thời các cơ sở hội hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội, tập trung vào các công việc, như: ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp các hộ sửa sang nhà ở, cải tạo vườn… Hầu như ngày nào trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh đều đưa tin các hoạt động chào mừng đại hội.
Đến ngày 09/4/2023, các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội cấp xã (toàn tỉnh chỉ còn 5 phường: Bắc Hà, Nam Hà, Tân Giang, Trần Phú, Nguyễn Du do Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đang xin chủ trưởng của Tỉnh ủy không tổ chức Hội Nông dân đối với các phường trên nên chưa tổ chức đại hội). Đơn vị hoàn thành đại hội cấp xã đầu tiên là huyện Vũ Quang (ngày 6/3/2023), tiếp đến là huyện Hương Sơn (ngày 18/3), thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ (24/3/2023)…, đơn vị cuối cùng là huyện Nghi Xuân (ngày 9/4/2023).
X Mỹ
Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân 
Do được tập huấn, hướng dẫn và Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên duyệt kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị chu đáo, nên tất cả Đoàn Chủ tịch của đại hội đã bám sát kịch bản điều hành tốt đại hội, không có sai sót xảy ra; các báo cáo trình bày tại đại hội đánh giá kỹ kết quả đạt được nhiệm kỳ qua (có số liệu so sánh cụ thể), chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải phát đột phá mang tính khả thi cao. Tham luận tại các đại hội ngắn gọn, có chất lượng, nhiều tham luận có chiều sâu và đưa ra giải pháp mới. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử và đúng định hướng đã duyệt, tỷ lệ phiếu tập trung rất cao, bình quân chung của cả tỉnh đạt trên 95%, nhiều đơn vị đạt 100% (tiêu biểu như thị xã Kỳ Anh, tất cả các xã, phường, thị trấn đều đạt tỷ lệ 100%; Can Lộc có 15/18 đơn vị đạt 100%, đơn vị tỷ lệ thấp nhất 96%; Thạch Hà có 16/22 đơn vị đạt 100%, đơn vị đạt tỷ lệ thấp nhất 95%;…). Chất lượng đội ngũ cán bộ ban chấp hành, ban thường vụ Hội Nông dân cấp xã được nâng lên (chỉ còn 14 trong tổng số 216 đồng chí chủ tịch hội nông dân cấp xã tại 4 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Nghi Xuân có trình độ chuyên môn trung cấp (đang học các lớp đại học tại chức), còn lại có trình độ đại học; tất cả Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã đều có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên)...
Đại hội cơ sở nhiệm kỳ này có nhiều đổi mới, sáng tạo, các tài liệu của đại hội được mã hóa bằng QRCode (đại biểu có thể quét để xem tất cả các báo cáo, tham luận của các đại biểu, hoặc có thể chia sẽ cho bạn bè…), Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trình bày tại đại hội đều có slide trình chiếu powerpoint minh họa… Tất cả các đơn vị đều có chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, được tập luyện khá công phu; kinh phí để tổ chức đại hội được Đảng ủy các xã, phường, thị trấn quan tâm chu đáo.
Có được kết quả đó, trước hết là do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các địa bàn chỉ đạo tổ chức tốt các khâu cho đại hội; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đại hội điểm của các đơn vị. Đồng thời sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp ủy Đảng, từ công tác xây dựng đề án nhân sự, nội dung các báo cáo… đến các điều kiện đảm bảo để tổ chức đại hội.   
Hiện nay Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo đại hội Hội Nông dân cấp huyện, trước mắt là đại hội điểm tại huyện Hương Sơn (vào ngày 13 và 14/4/2023), đồng thời chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo kế hoạch, trong quý II năm 2023 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức xong đại hội cấp huyện, trong quý III sẽ tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh.   

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 09:59 T3: mây đen u ám
mây đen u ám
25.02
°C
Độ ẩm: 88 %
Gió: 0.75 m/s
21/05
mây đen u ám
25.02°
25.02°
22/05
mây đen u ám
24.71°
24.71°
23/05
mây đen u ám
23.29°
23.29°
24/05
mây đen u ám
24.09°
24.09°
25/05
mây đen u ám
24.92°
24.92°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay15,226
  • Tháng hiện tại486,486
  • Tổng lượt truy cập15,602,406
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây