Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội nghị tập huấn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát

Thứ sáu - 28/10/2022 23:37
Ngày 28/10/2022 28/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và được kết nối trực tuyến tới 255 điểm cầu tại Hội Nông dân tỉnh, thành phố và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên cả nước.
Đồng chí Phạm Tiến Nam -  Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực, Thường vụ, Trưởng, phó các ban và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân; các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.     
Tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày các nội dung như: hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028; kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn việc lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Hướng dẫn số 515 ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phần III về nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cụ thể đối với Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở).
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam nếu rõ: Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:
Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quán triệt Chỉ thị số 16 -CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, chỉ đạo Ban thường vụ cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về chủ trương, văn kiện, nhân sự và nguồn cho đại hội. Triển khai thực hiện kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn để chỉ đạo đại hội cấp dưới và kế hoạch đại hội cấp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.
 Các cấp Hội cần chuẩn bị văn kiện một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và đầy đủ nội dung đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên với tinh thần đổi mới và sáng tạo.
 Căn cứ kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội và điều kiện cụ thể của địa phương; Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm của cấp huyện, cơ sở thuộc địa phương mình, lưu ý việc lựa chọn đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cần đảm bảo các yêu cầu và điều kiện: có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội có kinh ngiệm, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, đơn vị phải luôn đạt vững mạnh về công tác hội và phong trào nông dân…đồng thời phải báo cáo và xin ý kiến của ban thường vụ tỉnh, thành uỷ.
Đối với Hội Nông dân cấp tỉnh: chủ động chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2023-2028 (quy trình giới thiệu nhân sự tương tự quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch). Xây dựng đề án ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 (không cần có số dư) theo Điều lệ Hội, đề án, hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII đã ban hành.
Đối với cấp huyện và cơ sở Hội: tạm thời chưa bầu Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở, qua tổng kết, đánh giá sẽ có kiến nghị sửa đổi quy định về ủy ban kiểm tra trong Điều lệ Hội khoá VII. Khi Điều lệ khóa VIII được Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam thông qua và ban hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sau.
Trong thời gian chưa bầu Ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở khóa mới, Ủy ban kiểm tra và cán bộ Hội phụ trách công tác này vẫn tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội theo quy định.
Thuy2
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh 
Phát biểu kết thúc hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cán bộ các cấp Hội nắm chắc và vận dụng tốt các nội dung tập huấn, cùng ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 21/9/2022 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; chuẩn  bị tốt nội dung, nhân sự, các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân các cấp; chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân theo Kế hoạch Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành (cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong quý I năm 2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X hoàn thành trong quý III năm 2023). Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chọn Hội Nông dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà làm đại hội điểm cấp xã và Hội Nông dân huyện Hương Sơn làm đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 09:25 T3: mây đen u ám
mây đen u ám
25.44
°C
Độ ẩm: 87 %
Gió: 0.75 m/s
21/05
mây đen u ám
25.02°
25.44°
22/05
mây đen u ám
24.71°
24.71°
23/05
mây đen u ám
23.29°
23.29°
24/05
mây đen u ám
24.09°
24.09°
25/05
mây đen u ám
24.92°
24.92°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay14,732
  • Tháng hiện tại485,992
  • Tổng lượt truy cập15,601,912
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây