Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân Hà Tĩnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Thứ tư - 18/10/2023 04:48
Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gặp không ít khó khăn, thách thức, do hậu quả nặng nề của trận lũ tháng 10/2020, tiếp đến là dịch Covid - 19 và xung đột vũ trang giữa các nước, làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao…; gây khó khăn cho nhiều ngành kinh tế và đời sống xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Trong đó nổi bật là hoạt động hỗ trợ nông dân và xây dựng củng cố tổ chức Hội.
Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh chuẩn bị cho hội viên nông dân xã Lưu Vĩnh Sơn huyện Thạch Hà vay vốn
Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh chuẩn bị cho hội viên nông dân xã Lưu Vĩnh Sơn huyện Thạch Hà vay vốn
Với phương châm “cho cần câu hơn cho xâu cá”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định đào tạo nghề, cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Từ đó tăng cường chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh dạy nghề, tập huấn cho hội viên, nông dân; chú trọng khâu thực hành để sau đào tạo nghề hội viên, nông dân có thể tạo việc làm từ nghề đã học. Kết quả các cấp Hội đã trực tiếp đào tạo nghề cho 2.292 lao động nông thôn, phối hợp đào tạo 14.410 lao động. Ngoài ra còn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để nhân ra diện rộng. Như triển khai Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật” tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên; xây dựng 13 mô hình trồng cây ăn quả (ổi, cam, bưởi) theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh; 7 mô hình sản xuất lúa tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên; xây dựng mô hình trồng rừng FSC, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và mô hình “5 không” tại huyện Vũ Quang… Đồng thời tổ chức 367 cuộc hội thảo, tư vấn việc làm cho trên 15.000 lao động, giới thiệu 514 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước.
Vốn là yếu tố đầu vào cho tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh, vì vậy các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Hiện nay tổng dư nợ phối hợp cho vay tại các ngân hàng là 3.745,787 tỷ đồng, cho 60.856 hộ vay, tăng 1.490,841 tỷ đồng so với 5 năm trước. Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp quản lý cho vay 55,553 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (tăng 22,874 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 42.800 tấn phân bón các loại, 120 tấn phân hữu cơ vi sinh, 100 tấn vôi, 210.000 cây giống các loại.
Xuan Loc

Hội Nông dân xã Xuân Lộc huyện Can Lộc phối hợp cung ứng phân bón cho hội viên nông dân
Để giúp nông dân hạn chế được tình trạng “được mùa mất giá”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2023”; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”; thành lập các gian hàng tham gia các hội chợ, lễ hội cam,  Festivail sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, nhằm hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản. Hiện nay toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 27 cửa hàng nông sản an toàn, cập nhật thông tin 34.000 hộ sản xuất, kinh doanh, 128 sản phẩm OCOP lên lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; đã kết nối tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản cho nông dân trong và ngoài tỉnh...
Được dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, được hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư dưới hình thức trả chậm, đồng thời được hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, nên ngày càng có nhiều những nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn, thách thức, mạnh dạn đầu phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở mang nghề mới, khôi phục các nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo ra sản phẩm cho xã hội. 5 năm qua toàn tỉnh có 1069 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 5.889 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng... Hoạt động của các cấp Hội góp phần quan trọng làm cho nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Chăn nuôi phát triển đa dạng; xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi hươu, trâu, bò, lợn quy mô tập trung, theo hình thức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.
Hoạt động hỗ trợ nông dân đã có sức hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. 5 năm qua toàn tỉnh kết nạp được 23.171 hội viên, nâng số hội viên trong toàn tỉnh lên 227.479  hội viên, đạt tỷ lệ 86,7% số hội viên so với hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; thành lập được 653 tổ hội nghề nghiệp, 29 chi hội nghề nghiệp; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội cho 4.880 lượt cán bộ từ chi hội, tổ hội đến tỉnh. Chất lượng sinh hoạt Hội và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Tổ chức Hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở qua thực tiễn công tác đã có bước phát triển cả về trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được cơ cấu cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.
Ban Thường vụ Hội Nông dân Hà Tĩnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng củng cố tổ chức Hội và tổ chức các hoạt động, gắn chặt nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; như: ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HNDT về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”, Nghị quyết số 02-NQ/HNDT “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”, Quyết định số về việc Ban hành Đề án xây dựng “Chuỗi Cửa hàng nông sản an toàn”…
Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Hà Tĩnh những năm gần đây được Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân và tỉnh đánh giá cao. Từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017 được Trung ương Hội tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2018 được Trung ương Hội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018, năm 2019 và 2022 được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Trung ương Hội tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2021 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc và UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xếp loại xuất sắc và tặng Bằng khen; liên tục hai năm 2021 và 2022, Chi bộ, Công đoàn cơ quan được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   
Thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng Nghị quyết Nghị quyết số 01-NQ/HNDT và Nghị quyết số 02-NQ/HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp” và “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 19:16 CN: bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng
26.02
°C
Độ ẩm: 86 %
Gió: 1.87 m/s
21/04
bầu trời quang đãng
26.02°
26.02°
22/04
mây thưa
26.15°
26.15°
23/04
mây cụm
25.75°
25.75°
24/04
mây rải rác
26.01°
26.01°
25/04
mây rải rác
28.9°
28.9°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập203
  • Hôm nay33,771
  • Tháng hiện tại569,385
  • Tổng lượt truy cập14,786,348
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây