Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2023

Thứ hai - 11/12/2023 05:24
Sáng ngày 11/12/2023, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các thành viên trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Huỳnh - TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh, UB MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2023
Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Ước, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2023 với những thuận lợi và khó khăn đan xen, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật như:
Trong năm, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, phối hợp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách của nhà nước, các nghị định, quy định, các kết luận của đảng, nghị quyết của Hội cấp trên. Sau học tập, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện.
Đảng đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định 55 của Bộ Chính trị, Quy định 08 - QĐi/TW của BCH Trung ương, Quy định 890- QĐi/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 02-CT/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Thường xuyên chỉ đạo chi bộ, cơ quan chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương trong các lĩnh vực công tác và đời sống sinh hoạt hàng ngày, nhất là đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tại sinh hoạt chi bộ định kỳ đã gắn việc thảo luận kết quả học tập chuyên đề năm 2023 với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình cả về nhân cách, ý thức, tinh thần trách nhiệm, hành vi trong mọi hoạt động, trong nhiệm vụ được giao.
Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới”, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh nhận thức khá đầy đủ về dân chủ và thực hành dân chủ. Nhờ phát huy dân chủ, nên nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số; công khai, minh bạch trong các hoạt động.
Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, đặc biệt Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đại hội có nhiều đổi mới, được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, cấp ủy và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo chi bộ, cơ quan và Hội Nông dân cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kế thừa và phát huy những kết quả của năm 2022. Qua kiểm tra cuối năm cho thấy, cơ bản các cấp Hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên giao, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân các cấp tiếp tục được khẳng định, đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ…
Bên cạnh đó, báo cáo chỉ ra một số hạn chế như: Công tác l
ãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội tại một số thời điểm chưa quyết liệt; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân có lúc, có việc chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo ra bước đột phá; Việc cụ thể hoá chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội còn hạn chế.
Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2023, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ tham gia đóng góp ý kiến về báo cáo kiểm điểm của tập thể. Hầu hết các ý kiến của các đồng chí đều đồng tình với kết quả của báo cáo đưa ra, đồng thời góp ý, bổ sung thêm một số nội dung đạt được và những hạn chế, khuyết điểm.
z4964187317989 0074223878c674e7921580b1b1aa3f55
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, UBMTTQ tỉnh đều đồng tình nhất trí với các nội dung trong báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, theo đó đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc những ưu, khuyết điểm trong năm 2023 vừa qua; các ý kiến phát biểu của thành viên thẳng thắn, mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời cũng góp ý bổ sung một số ý kiến: trong báo cáo chưa thực sự làm rõ được vai trò của Đảng đoàn, Ban Thường vụ; cần có sự so sánh giữa việc thực hiện của năm nay với năm trước để thấy rõ đã khắc phục được những hạn chế nào so với năm trước; trong năm tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để màu sắc của Hội trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được rõ nét hơn.
z4964187399514 e28f31220b0101f8c159c5429c860f47
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Huỳnh – TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ ra một số ưu điểm, hạn chế trong năm 2023 của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Về ưu điểm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; Vai trò nêu gương trong Thường trực, Đảng đoàn, Ban Thường vụ dần được khẳng định, ngày càng tốt hơn; Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa X; Công tác Hội và phong trào nông dân thời gian gần đây có rất nhiều đổi mới, ngày càng có những hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ trong nhiều hoạt động còn chưa rõ nét, cần tăng cường việc đôn đốc, giám sát thực hiện; Vai trò trách nhiệm của một số đồng chí trong Ban Thường vụ có những thời điểm hiệu quả chưa cao, tiến độ chậm, chất lượng còn hạn chế; Việc chỉ đạo xây dựng mối quan hệ trong phối hợp thực hiện công tác chưa được tốt, đặc biệt là trong mối quan hệ với các sở, ngành liên quan đến nông nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế; Chỉ đạo điều hành trong vận hành bộ máy cơ quan còn có nhiều vướng mắc; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số việc chuyên môn chưa thực sự hiệu quả, chưa thực sự rõ nét; Việc đánh giá phong trào nông dân ở cơ sở chưa thực sự khách quan.
z4964187449212 8718e18b0c0f4e0ebab36bebf72959c8
Tiếp đó, thành viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiến hành bỏ phiếu, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ trong năm 2023. Kết quả 100% số phiếu đồng ý xếp loại  tập thể Đảng đoàn và Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ủy viên Ban Thường vụ có 02 đồng chí được bỏ phiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 05 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

Tác giả bài viết: Tố Nữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 15:40 T4: mây cụm
mây cụm
27.44
°C
Độ ẩm: 66 %
Gió: 1.42 m/s
19/06
mây cụm
27.44°
27.44°
20/06
mây đen u ám
28.38°
28.38°
21/06
mây rải rác
26.8°
26.8°
22/06
mưa nhẹ
24.75°
24.75°
23/06
mưa nhẹ
24.34°
24.34°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay9,812
  • Tháng hiện tại410,345
  • Tổng lượt truy cập16,150,133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây