Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ sáu - 26/05/2023 00:05
Trong 2 ngày 25 và 26/5/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức. Về dự đại hội phiên thứ hai, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; ở huyện có đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, ngành của huyện, cùng 141 đại biểu đại diện cho hơn 22.800 hội viên Hội Nông dân huyện.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại đại hội
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại đại hội
Báo cáo trình bày tại đại hội cho biết, 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn (đầu nhiệm kỳ có 23 xã, thị trấn đến nay còn 18 xã, thị trấn, 212 chi hội đến nay chỉ còn 197 chi hội); đặc biệt do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đã gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nông dân… Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Huyện uỷ, công tác Hội và phong trào nông dân huyện đạt được một số kết quả đáng mừng.
V ngh
Văn nghệ chào mừng đại hội 
5 năm qua các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tổ chức được 1.620 cuộc tuyên truyền cho 158.760 lượt cán bộ, hội viên  nông dân; viết hơn 322 tin bài  trong đó có hơn 150 tin bài được đăng báo hoặc trang thông tin của HND Tỉnh và hơn 172 bài Phát trên đài truyền thanh huyện, xã. Trong 5 năm đã kết nạp được 2.298 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 22.837 hội viên; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 86%. Trong 5 năm, tổ chức Hội các cấp từ chi Hội đến cơ sở Hội đã tuyên truyền, vận động và tiến hành tổ chức cho 64.255 lượt hộ nông dân đăng ký, kết quả có 41.765 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng  3.678 lượt hộ đạt so với nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phối hợp với các ngân hàng cho 2.873 hộ vay 163 tỉ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 2,78 tỷ đồng. Vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 477,788 tỷ đồng, 356.000 ngày công làm đường bê tông, mương thoát nước; hiến gần 145,76 m2 đất vườn, đất sản xuất để xây kênh mương, rãnh thoát nươc; mở rộng, sửa chữa, làm mới 374 đường giao thông, vận động 6.780  hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng 495 vườn mẫu, phối hợp triển khai xây dựng 85 đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu và xây dựng các chi hội kiểu mẫu…
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, khuyết điểm đó là: Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp Hội chưa cao. Một số cơ sở Hội chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, chưa bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, Hội cấp trên giao; công tác quản lý hội viên, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa đảm bảo, một số hội viên chưa thực sự gắn bó với tổ chức Hội. Vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nơi chưa được thể hiện rõ nét, hoạt động còn mang tính chung chung, thiếu định hướng. Một số mô hình kinh tế do Hội xây dựng và hỗ trợ phát triển chưa thực sự nổi trội, thiếu tính bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi chưa mạnh, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa cao, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, hợp tác liên kết, liên doanh còn hạn chế. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, tự phát; sản xuất hàng hóa chậm phát triển, chưa mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; chưa tận dụng, khai thác những lợi thế sẳn có tại địa phương...
Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2018 – 2023, cũng như phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.   
Dong
Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại đại hội 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện uỷ đồng tình cao với dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội về đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế của nhiệm kỳ 2028- 2023, cũng như phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới. Đồng thời biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh thêm một số hạn chế: Vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện các Nghị quyết 01, 03, 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chưa cao, còn nặng hình thức. Việc phát huy sức sáng tạo của nông dân trong sản xuất còn hạn chế, năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng nông dân trong liên kết, liên doanh trong sản xuất thiếu bền vững… Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Bí thư Huyện uỷ Can Lộc đề nghị nhiệm kỳ tới Hội Nông dân huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 19 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Công văn số 1577-CV/VPTW, ngày 20/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; các nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết 01, 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tạo điều kiện để nông dân gắn bó với tổ chức Hội. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cùng các hoạt động hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu nông sản. Đẩy mạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của cư dân nông thôn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người nông dân. Tiếp tục thực hiện tốt giám sát phản biện xã hội và Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Quan tâm xây dựng người nông dân Can Lộc dám nghĩ, dám làm, chuyên nghiệp, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Can Lộc là huyện nông nghiệp, vì vậy cần phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất theo Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 06 –NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn cho hội viên, nông dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình. Chủ động phối hợp với các ban, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt giám sát về các chính sách. Phát huy tốt vai trò liên kết giữa các “nhà”, chủ động tham mưu, đề xuất những khó khăn vướng mắt của hội viên, nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.      
Phieu

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Hài tiếp tục được Ban Chấp hành bầu giữ chức Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thị Diên và Trần Thế Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 16:10 T4: mây cụm
mây cụm
27.44
°C
Độ ẩm: 66 %
Gió: 1.42 m/s
19/06
mây cụm
27.44°
27.44°
20/06
mây đen u ám
28.38°
28.38°
21/06
mây rải rác
26.8°
26.8°
22/06
mưa nhẹ
24.75°
24.75°
23/06
mưa nhẹ
24.34°
24.34°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay9,812
  • Tháng hiện tại410,632
  • Tổng lượt truy cập16,150,420
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây