Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ ba - 23/05/2023 23:46
Trong 2 ngày 23 và 24/5/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đức Thọ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức. Đây là đại hội cấp huyện thứ hai của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh (huyện Hương Sơn tổ chức đại hội đầu tiên vào ngày 13 và 14/4/2023). Về dự đại hội phiên thứ hai, ở tỉnh có các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; Đặng Giang Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trần Hoài Đức - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí Chủ tịch của các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh, cùng 161 đại biểu đại diện cho hơn 20.000 hội viên Hội Nông dân huyện Đức Thọ.
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
Báo cáo trình bày tại đại hội cho biết, 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao; đặc biệt do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đã gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nông dân; công tác cán bộ có sự thay đổi do sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố (Đức Thọ là huyện có số đơn vị cấp xã sáp nhập nhiều nhất tỉnh, từ 28 xã, thị trấn nay còn 16 xã, thị trấn). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Huyện uỷ, công tác Hội và phong trào nông dân huyện đạt được một số kết quả đáng mừng.
Gian Hang
Các đại biểu dự đại hội thăm gian hàng trưng bày nông sản  
5 năm qua các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tổ chức trên 850 cuộc tuyên truyền cho 68.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; các chi hội tổ chức lồng ghép vào 1.780 cuộc sinh hoạt, tập huấn, hội họp tại các cơ sở hội, chi, tổ hội; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện xây dựng được 25 phóng sự, 390 tin bài chuyên sâu phản ánh các hoạt động phong trào hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, bản tin của tỉnh, huyện, nhóm Zalo, facebook; in ấn và phát trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. Trong 5 năm đã kết nạp được 1.870 Hội viên nông dân nâng tổng số đến nay toàn huyện có 20.670 hội viên, đạt tỷ lệ 90%. Toàn huyện đã xây dựng 83 tổ hội nghề nghiệp, 4 chi hội nghề nghiệp; tổ chức 10 cuộc tập huấn bồi dưỡng cho 2.100 lượt cán bộ Hội các cấp, trong đó 100% cán bộ chi hội được bồi dưỡng, tập huấn đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cử 10 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội ở tỉnh và Trung ương Hội..
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Hằng năm có trên 14.900 hộ đăng ký, trong đó có hơn 9.200 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp (năm 2022 có 25 hộ SXKD giỏi cấp Trung ương,  cấp tỉnh 370 hộ, cấp huyện 1.830 hộ, tăng 48% so với đầu nhiệm kỳ). 5 năm qua toàn huyện đã xây dựng được 188 mô hình kinh tế, thành lập mới được 12 hợp tác xã với 139 thành viên, 88 tổ hợp tác với 704 thành viên. Giai đoạn 2018-2023 các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nói riêng và các hội viên nông dân nói chung đã giúp đỡ 149 lượt hộ nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo; giúp đỡ cho 13 hộ xây dựng lại nhà cửa, trị giá trên 400 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 10 hố xí tự hoại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng, đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng 36 nhà ở xã hội; các cấp hội đã trao tặng 620 suất quà cho các hội viên nông dân trị giá 217 triệu đồng...
Thuy
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại đại hội 
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua công tác Hội và phong trào nông dân huyện Đức Thọ còn một số hạn chế. Đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân hiệu quả chưa cao; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú. Việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên nông dân có lúc chưa kịp thời, nhiều vấn đề nảy sinh chậm được phát hiện, phản ánh và xử lý. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở một số xã, thị trấn thấp; sinh hoạt hội, chi hội, tổ hội chưa thường xuyên, phương pháp chậm đổi mới.  Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ở một số đơn vị có những thời điểm bị cầm chừng và chưa đồng đều giữa các cơ sở hội; chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, chưa bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ Hội cấp trên giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có lúc, có khi thiếu nhịp nhàng. Chấp lượng phối hợp tổ chức các hoạt động ở cơ sở có thời điểm chưa thực sự hiệu quả. Vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức hội, của cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách chưa rõ nét, còn lúng túng; các hoạt động giám sát độc lập, giám sát theo chuyên đề do tổ chức Hội chủ trì chưa triển khai được nhiều. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững chưa đồng đều giữa các địa phương. Phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới tuy đã được nhiều kết quả, nhưng chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người nông dân, một bộ phận hội viên vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; việc xây dựng vườn hộ và công trình chăn nuôi, chỉnh trang nhà cửa ở nhiều gia đình hội viên còn yếu. Hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân tại một số xã, thị trần chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là hoạt động tư vấn pháp lý, hỗ trợ nông dân tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động; hướng dẫn, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá xúc tiến thương mai, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm...
Trung
Đồng chí Đặng Giang Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại đại hội 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉn và đồng chí Đặng Giang Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đồng tình cao với dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội về đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế của nhiệm kỳ 2028- 2023, cũng như phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số hạn chế: nội dung, phương thức hoạt động Hội chậm đổi mới, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, chưa đồng đều, nông dân chưa được hưởng lợi nhiều từ các hoạt động mà Hội đưa lại. Chưa khơi dậy được tiềm năng của hội viên nông dân; phương pháp vận động, tập hợp hội viên của Hội chưa phong phú, đa dạng, chưa thu hút được nông dân tích cực tham gia; chưa tạo hình ảnh nổi bật của nông dân Đức Thọ trong xây dựng các mô hình kinh tế nổi trội. Thời gian tới các đồng chí đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng các nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng tỉnh, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ nông dân thời kỳ mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuyên truyền để nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy thế mạnh 3 vùng của huyện Đức Thọ, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Chú trọng xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; thực hiện tốt vai trò đại diện của hội viên nông dân, vận động hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường tham mưu hội nghị đối thoại giữa cấp ủy chính quyền với hội viên nông dân. Xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong đội ngũ Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện…           
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Ngô Ngọc Hân và Nguyễn Thị Thu Trang tiếp tục được Ban Chấp hành bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 10:18 CN: mây đen u ám
mây đen u ám
26.15
°C
Độ ẩm: 82 %
Gió: 1.13 m/s
14/04
mây đen u ám
26.15°
26.15°
15/04
mưa vừa
23.7°
23.7°
16/04
mây cụm
25.08°
25.08°
17/04
mây thưa
25.19°
25.19°
18/04
mây cụm
25.44°
25.44°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập127
  • Hôm nay19,381
  • Tháng hiện tại311,148
  • Tổng lượt truy cập14,528,111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây