Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu - 10/02/2023 22:57
Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thử thách, nhưng Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học công cao vào sản xuất
Các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học công cao vào sản xuất
Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động  “Hiến kế xây dựng và phát triển thành phố giàu mạnh, văn minh”. Tập trung thực hiện các nội dung Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận 374 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố; Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh. Tổ chức được 416 buổi tuyên truyền, cho 24658 lượt người tham dự (đạt 123% so với chỉ tiêu đề ra và tăng 40% so với năm 2021); cán bộ các cấp Hội viết 45 tin, bài (đạt 107% chỉ tiêu tỉnh giao) phản ánh những kết quả hoạt động công tác Hội và phong trao nông dân, gương người tốt, việc tốt được đăng trên các trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, Bản tin hành phố….
Đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, Ban Thường vụ phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho gần 170 cán bộ cơ sở Hội. Triển khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên góp ý Dự thảo Đề án “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045ˮ. Chỉ đạo Hội Nông dân phường Tân Giang tổ chức thành lập chi hội nông dân tổ dân phố 12 với 40 hội viên tham gia; vận động xây dựng 4 hợp tác xã với 29 thành viên tham gia. Thành lập mới 01 chi hội nghề nghiệp và 9 tổ hội nghề nghiệp. Phối hợp với Công an phường rà soát, cập nhật dữ liệu hội viên theo Đề án 06 để thực hiện chuẩn hoá, “làm sạch” dữ liệu và cập nhật vào phần mềm quản lý hội viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đến nay đã 15/15 cơ sở Hội hoàn thành việc cập nhật thông tin hội viên). Chỉ đạo các cơ sở tổ chức đại hội chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng kế hoạch. Kết nạp mới 257/210 hội viên (đạt 122% chỉ tiêu tỉnh giao); vận động 15/15 hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao). Ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố đã tiến hành kiểm tra 15/15 cơ sở Hội và 60 chi hội về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn ngân hàng CSXH tại 63 tổ tiết kiệm vay vốn, đối chiếu 318 hộ vay. Kết quả, các đơn vị đã chấp hành đúng các nội dung cam kết, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, thanh toán lãi và gốc đúng kỳ hạn; các nguồn vốn đã phát huy hiệu quả giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Năm 2022, có 8 cơ sở được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cơ cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên thi đua sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, đăng ký hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; khuyến khích các cơ sở sản xuất TTCN tiếp tục đầu tư­ sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm mới, thu hút lao động, tranh thủ các nguồn vốn vay ở các ngân hàng th­ương mại để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Các cấp Hội đã vận động đăng ký xây dựng được 12 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi phường xã một sản phẩm (OCOP), trong đó có 7 sản phẩm được tỉnh chấp thuận tham gia sản phẩm OCOP; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mới 41 mô hình kinh tế, có 11 mô hình thử nghiệm giống mới. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng cửa hàng, tham quan các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn và triển khai xây dựng, đưa vào vận hành chuỗi Cửa hàng nông sản Thành Sen Mart. Đến nay toàn thành phố có 3 cửa hàng nông sản an toàn. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tham gia làm việc với xã Thạch Hạ, xã Thạch Hưng, xã Thạch Bình, Đồng Môn… về tình hình, kết quả phát triển nông nghiệp đô thị, tích tụ, tập trung đất đai và phát triển du lịch, dịch vụ gắn với nông nghiệp; đồng thời đẩy mạnh vận động hội viên nông dân thực hiện tích tụ ruộng đất, hình thành các ô thửa có diện tích lớn. Đến nay toàn thành phố tập trung, tích tụ được 122,67ha diện tích; trong đó, diện tích đất thực hiện tích tụ bằng hình thức thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ là 70,87ha, diện tích đất tập trung phá bỏ bờ vùng bờ thửa, sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu lớn 51,8ha; gắn với tích tụ, tập trung ruộng đất đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất theo hướng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các các hình thức sản xuất khác và đối tượng cây con cho giá trị kinh tế cao hơn, trong đó đã có một số mô hình điển hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022 có 4674 đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 118% theo chỉ tiêu tỉnh giao), phối hợp hỗ trợ giúp đỡ 102 hộ nghèo và hỗ trợ làm 17 nhà ở với số tiền 62 triệu đồng.
Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022”, ngay từ đầu năm các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng khung kế hoạch đảm nhận các phần việc cụ thể để tập trung phối hợp chỉ đạo các phường nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị theo kế hoạch, chỉnh trang đô thị, nhất là tại các tuyến đường chính của thành phố. Các cơ sở Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp 3,9 tỷ đồng, 5260 ngày công, hiến 3.334m2 đất vườn, đất ruộng để xây mới, sửa chữa, rải thảm nhựa 9,34km đường giao thông, xây dựng 3,72km kênh mương nội đồng, rãnh thoát bẩn; đảm nhận 122/77 tuyến phố, tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa (đạt 158% chỉ tiêu tỉnh giao) , xây dựng mới 25/25 vườn mẫu, phối hợp xây dựng 9 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 20 tổ dân phố mẫu, 17 nhà văn hóa mẫu, tham gia cải tạo và chỉnh trang 546/450 vườn hộ (đạt 121% so với chỉ tiêu đề ra), giúp đỡ 102 gia đình hội viên nghèo, khó khăn phá bỏ vườn tạp, vận chuyển đất đá, vật liệu để làm nhà mới; cung ứng 620 cây bóng mát, 1430 cây ăn quả, 1390 gốc hoa giấy, hoa tigon, tre trúc, 700 cây sen, súng giống.
Tich tu dat
Vận động nông dân tích tụ ruộng đất, xây dựng khu nông nghiệp sinh thái tại xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh 
Hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, Hội Nông dân thành phố đã phát động hội viên ra quân chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, mương thoát bẩn, xây dựng mới 4 tuyến đường hoa; huy động cán bộ, hội viên các xã phường tham gia hỗ trợ trồng cây bần và dọn vệ sinh môi trường dọc bờ sông Rào Cái thuộc địa phận phường Đại Nài và xã Thạch Bình. Phối hợp với UBND thành phố triển khai kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025, trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương Việt Nam” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức WWF tài trợ và  tổ chức hỗ trợ 96 bể thu gom thuốc BVTV trên đồng ruộng. Phối hợp với Hội Nông dân phường Tân Giang tổ chức phát động phòng chống rác thải nhựa cho gần 100 cán bộ, hội viên, đồng thời phát túi miễn phí khi đi mua sắm hàng hóa, nhằm góp phần làm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn.
Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hội viên nông dân vay gần 38 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh gần 132 tỷ đồng với 1800 hộ vay; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tĩnh II cho 223 hộ vay gần 21 tỷ đồng; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 31 hộ vay 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn quản lý 3,63 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, trong năm, đã giải ngân 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cho 36 hội viên vay sản xuất và kinh doanh thương mại dịch vụ. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và các Công ty cung ứng gần 178 tấn phân bón Lâm Thao; phối hợp với các Công ty giống, Trung tâm Ứng dụng KHKT-BVCTVN thành phố, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 10 lớp kỹ thuật trồng  trọt, chăn nuôi cho hơn 910 hội viên, nông dân; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tập huấn phát triển mô hình sản xuất, nâng cao năng lực và chuyển đổi số cho 45 hội viên tham gia; phối hợp với Công ty Hatraco tổ chức 3 lớp giới thiệu việc làm cho con em nông dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ các tỉnh về địa phương cho 245 lao động. Tuyên truyền, hướng dẫn và kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện, hiện nay có 150 sản phẩm đăng ký lên sàn giao dịch điện tử và có 5 sản phẩm của nông dân được đưa lên sàn điện tử Postmart.vn và Agri-postmart.vn. Hội Nông dân xã Thạch Hạ, xã Thạch Bình, phường Văn Yên, phường Thạch Quý đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ hơn 97 tấn ổi, dưa lưới, củ ấu, lúa cho hội viên nông dân...
Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố, năm 2022 công tác Hội và phong trào nông dân thành phố được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có 6/13 đơn vị cấp huyện được xếp loại xuất sắc). Tuy nhiên, để đạt kết quả cao hơn, thời gian tới các cấp cấp Hội Nông dân thành phố cần xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý cụ thể; tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội và dịch vụ Hỗ trợ nông dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với vận động nông dân xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị để được hưởng lợi từ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố...

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 21:28 T6: mây rải rác
mây rải rác
31.69
°C
Độ ẩm: 48 %
Gió: 2.8 m/s
19/04
mây rải rác
31.69°
37.93°
20/04
mây rải rác
37.58°
37.58°
21/04
mây đen u ám
32.3°
32.3°
22/04
mây đen u ám
31.82°
31.82°
23/04
mây cụm
31.69°
31.69°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay41,028
  • Tháng hiện tại492,226
  • Tổng lượt truy cập14,709,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây