Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Nông dân Hồng Lĩnh phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng đô thị văn minh

Thứ sáu - 16/06/2023 05:27
Vinh danh, khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có các công trình, mô hình và thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023   2028
Vinh danh, khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có các công trình, mô hình và thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 2028
Những mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng hàng hóa, những khu vườn mẫu, vườn hộ nên thơ, những tuyến đường được xây dựng khang trang ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc… Đó, chính là bức tranh sống động với những gam màu sáng, ấm no hạnh phúc đang hiện hữu trên nụ cười và ánh mắt của người dân ở đô thị dưới chân núi Hồng hôm nay. Có được những thành quả đó, phải khẳng định rằng có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
7 vinh danh, khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có các công trình, mô hình và thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 2028
Vinh danh, khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có các công trình, mô hình và thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Xây dựng Hội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh đặc biệt quan tâm củng cố tổ chức, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong ban thường vụ, ban chấp hành hội từ thị xã đến cơ sở. Đồng thời, đổi mới hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đại đa số hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực với đời sống nông dân để thu hút, tập hợp hội viên. 
Hội Nông dân Thị xã Hồng Lĩnh có 6 cơ sở Hội phường, xã, 39 chi Hội, 5.142 hội viên/2.939 hộ sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 93,6%; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 72%. Đội ngũ cán bộ Hội cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Về nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được đổi mới, gắn với triển khai các nhiệm vụ của tổ chức hội, nhiệm vụ chính trị của thị xã và từng phường, xã, do vậy chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp thu hút và nhiều việc làm thiết thực, nên công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng hội viên ngày càng chuyển biến rõ nét.
4 Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Trần Văn Thăng , xã Thuận Lộc là một điển hình trong việc ứng dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Trần Văn Thăng, xã Thuận Lộc là một điển hình trong việc ứng dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ đã có 9.506 lượt hộ đăng ký đạt 66,7%; kết quả có 5.632 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp đạt 59,2%, vượt 107,6% chỉ tiêu kế hoạch. Hàng trăm mô hình kinh tế do hội viên nông dân đứng chủ làm ăn có hiệu quả, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập từ 120 đến gần 200 triệu đồng/năm.
Điểm nổi bật, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã chú trọng phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và tranh thủ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp của các cấp, để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP... từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác và góp phần vào việc sản xuất nông nghiệp bền vững.
Bám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các Đề án phát triển sản xuất, Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, áp dụng các tiến bộ KHKT, từng bước liên kết chuỗi trong sản xuất hàng hóa. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia công tác dồn điền, đổi thửa, phá ô thửa nhỏ, hình thành các ô thửa lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
2 Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Thái Xuân Hạnh, phường Đậu Liêu Mô hình được nhân rộng, cung cấp con giống, kỹ thuật cho 20 hộ nông dân khác, đồng thời thành lập chi tổ hội nghề nghiệp
Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Thái Xuân Hạnh, phường Đậu Liêu, mô hình được nhân rộng, cung cấp con giống, kỹ thuật cho 20 hộ nông dân khác, đồng thời thành lập chi tổ hội nghề nghiệp
Cũng đồng đất ấy, con người ấy nhưng ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ dám làm của người nông dân Hồng Lĩnh lại được khằng định rõ nét trong việc ứng dựng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế, các HTX, THT, tổ hội nghề nghiệp.
Mô hình sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi theo hướng hữu cơ tại cánh đồng Biền Binh, phường Trung Lương với  quy mô 9 ha với 43 hộ tham gia. Trong sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi, bà con nông dân không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học mà sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ. Mô hình đã giúp bà con nông dân thay đổi phương thức sản xuất truyền thống cũ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững.
Đồng hành với nông dân, Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH thị xã triển khai thực hiện nguồn vốn ủy thác, với tổng dư nợ 23,5 tỷ đồng cho 447 hộ vay thông qua 13 tổ tiết kiệm, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân vay vốn. Thông qua các nguồn vốn đã giúp cho hàng trăm hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hội viên có thêm nguồn lực và niềm tin vươn lên làm giàu.
1 Xây dựng gian hàng, hỗ trợ giới thiệu, trưng bày, tiêu thụ sản phẩm
Xây dựng gian hàng, hỗ trợ giới thiệu, trưng bày, tiêu thụ sản phẩm
Dù có những năm được mùa mất giá, nhiều phen người nông dân phải lao đao vì đầu ra không ổn định, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, sự đồng hành của tổ chức hội, bà con nông dân đã vượt qua khó khăn, vực dậy nền sản xuất nông nghiệp
Hội đã tích cực hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản với các hình thức khác nhau như: Giúp nông dân liên kết với các doanh nghiệp để kết nối đầu ra các sản phẩm; Đưa sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội chợ, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phối hợp xây dựng các sản phẩm chủ lực có truy xuất ngồn gốc... góp phần quảng bá, giới thiệu, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của người nông dân trong và ngoài tỉnh.
Mỗi hội viên nông dân không chỉ tự lực cánh sinh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình mà còn có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, các hội cơ sở đã phát động mỗi chi hội giúp đỡ 1 - 2 hộ nghèo và đã giúp đỡ hỗ trợ 107 hội viên thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng, tu sửa nâng cấp 18 nhà ở cho hội viên nghèo; vận động gần 97% hội viên, nông dân tham gia BHYT hộ gia đình và 541 hội viên, nông dân tham gia đóng BHXH tự nguyện.
8 Lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh và TX Hồng Lĩnh trao 44 sổ BHXH cho nông dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh và TX Hồng Lĩnh trao 44 sổ BHXH cho nông dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
“Chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh”, các cấp Hội Nông dân từ thị đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn, đô thị văn minh mới bằng những việc làm thiết thực. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được 18.200 ngày công, hiến hơn 42.300 m2 đất các loại; chủ trì xây dựng được 56 công trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Tổng vốn huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ hội viên, nông dân đạt gần 80 tỷ đồng.
Trong những năm gầy đây, công tác chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị là việc làm được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thuận Lộc biệt quan tâm, đây chính là tiền đề quan trọng tạo nên diện mạo sức sống mới cho đời sống dân cư chuẩn văn minh đô thị trong tương lai. Người dân ở đây đã góp hàng tỷ đồng để thảm nhựa các tuyền đường.
Đồng hành cùng với nông dân, thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhiều chính sách an sinh xã hội được ban hành, do vậy đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương.
Những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân đô thị. Nông dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoàn thành nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân toàn thị, trong nhiệm kỳ qua đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp Hội Nông dân, các ngành khen thưởng, vinh danh.
Những kết quả đạt được và sự ghi nhận của các cấp các ngành là niềm tin, động lực để cán bộ, hội viên nông dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đổi mới, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng đô thị văn minh.
 
6 Hỗ trợ công trình xây dựng khu vui chơi thể thao mi ni gắn với xây dựng tuyến lối văn minh
Hỗ trợ công trình xây dựng khu vui chơi thể thao mi ni gắn với  xây dựng tuyến lối văn minh
Phướng hướng nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt, hướng mạnh về cơ sở. Quan tâm các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho hội viên, nông dân; nâng cao chất lượng các phong trào của nông dân, ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, phát triển nông nghiệp đô thị. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Với các mục tiêu chủ yếu đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Hội. Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp đô thị, xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng người nông dân có kiến thức, trình độ, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
1 Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 2028 nhận nhiệm vụ (1)
Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 nhận nhiệm vụ 
Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đó, Hội Nông dân thị xã đã đề ra 3 khâu đột phá đó là:“Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Tổ hội, thu hút, tập hợp hội viên, nông dân; Tăng cường thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội: Tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật công nghệ cao gắn với chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị, sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái; chuyển đổi đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác phù hợp trong tình hình mới, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm; hấp thu cơ chế sản xuất nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho hội viên, nông dân; tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh”.
Mỗi một mô hình kinh tế, mỗi một phong trào thi đua của tổ chức Hội là những mảnh ghép tô đẹp thêm cho bức tranh đa màu sắc của nông nghiệp đô thị trên quê hương núi Hồng tạo động lực mới, niềm tin mới để hội viên nông dân toàn thị tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày cà
ng văn minh, giàu đẹp.

Nguồn tin: Lê Thị Thu Hiền - Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 01:49 T2: mây đen u ám
mây đen u ám
19.47
°C
Độ ẩm: 82 %
Gió: 1.62 m/s
26/02
mây đen u ám
19.47°
19.88°
27/02
mây đen u ám
18.8°
18.8°
28/02
mây cụm
23.71°
23.71°
29/02
mưa nhẹ
26°
26°
01/03
mưa nhẹ
18.26°
18.26°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập142
  • Hôm nay38,050
  • Tháng hiện tại694,389
  • Tổng lượt truy cập13,306,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây