Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Thứ hai - 17/07/2023 22:55
Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2024 được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, lấy kết quả xây dựng NTM làm thước đo quan trọng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 17/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Tham dự điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Huy động hơn 1,7 triệu tỷ đồng xây dựng NTM

2

Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, đến nay hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của Trung ương đã được ban hành đầy đủ; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao cụ thể cho các địa phương.

Mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM tiếp tục được các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tiếp tục tạo được sự lan tỏa rộng rãi, đi vào chiều sâu, được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Do đó, sau gần 3 năm triển khai, thực hiện, cả nước đã huy động được hơn 1,7 triệu tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình.

Nhìn chung, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn: hạ tầng KTXH tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020);

Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời chăm lo cho đối tượng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020; giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,36% (cao nhất trong những năm gần đây); môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định.

3

Một góc xã NTM kiểu mẫu Xuân Thành (Nghi Xuân).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình MTQG xây dựng NTM còn một số hạn chế như: công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều; chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế…

Đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...

Tại hội nghị, cùng với việc làm rõ những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2023 – 2025.

4

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh có 7/10 huyện đạt chuẩn NTM. Kế hoạch năm 2023 xây dựng huyện Lộc Hà và huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM; kế hoạch đến năm 2024 huyện Hương Khê đạt chuẩn NTM (có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM).

Giai đoạn 2023-2025, Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả văn bản liên quan đến nhiệm vụ xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025.

Các xã, huyện củng cố, cập nhập các nội dung, tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024, phấn đấu tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2025; phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh...

Xây dựng sản phẩm NTM có bản sắc

Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp, sáng kiến thực hiện chương trình NTM, nhân rộng những mô hình phù hợp để chương trình xây dựng NTM thật sự thiết thực, có ý nghĩa. Trong đó, phải tạo ra những sản phẩm đặc trưng, bản sắc văn hóa riêng của các làng quê nông thôn, phát triển làng nghề, tạo điểm nhấn thu hút du lịch nông thôn, xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống, nơi để quay về.

Trong xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP, các địa phương phải có ý thức trân quý sản phẩm nông thôn, ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP tại các sự kiện của địa phương; phải làm cho người dân tự hào về quê hương, tự tin với sản phẩm OCOP để phát huy hiệu quả sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế nông thôn.

Quán triệt một số nội dung tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh nắm bắt nghiêm túc các nội dung hội nghị.

5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt một số nội dung tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hà Tĩnh vẫn còn khó khăn: các xã chưa đạt chuẩn NTM khối lượng công việc còn lớn; các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu số lượng và chất lượng còn thấp; tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn ở các huyện Kỳ Anh, Hương Khê chậm, khối lượng còn nhiều, kinh phí lớn; thực hiện Đề án tỉnh NTM đang gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu bao trùm là phấn đấu đến năm 2024 Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, làm tiền đề để tổng kết đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tỉnh đạt chuẩn tỉnh NTM vào năm 2025. Do đó, Hà Tĩnh xác định xây dựng NTM, xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc, lấy kết quả xây dựng NTM làm thước đo quan trọng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ.

Với 2 xã chưa đạt chuẩn NTM (xã Điền Mỹ, Hà Linh - huyện Hương Khê) cần tập trung cao chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ, gắn trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương, cơ sở. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã đạt chuẩn. Với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM cần tập trung cao, ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tiêu chí đáp ứng bộ tiêu chí mới.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí. Quan tâm cao các tiêu chí cơ bản (như tiêu chí thu nhập, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu...)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở VH-TT&DL hướng dẫn các địa phương thực hiện đô thị văn minh. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xã, huyện; thành lập đoàn công tác hướng dẫn hỗ trợ địa phương, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Khẩn trương hoàn thành thủ tục khởi công công trình nước sạch đầu tư từ nguồn chương trình giai đoạn 2022-2025; các địa phương đánh giá sản phẩm OCOP chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không vì mục tiêu xã NTM để công nhận sản phẩm không đảm bảo.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM tại các thôn xóm; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện...

Nguồn tin: baohatinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 16:53 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
23.5
°C
Độ ẩm: 93 %
Gió: 1.39 m/s
22/05
mây đen u ám
23.5°
23.5°
23/05
mưa nhẹ
23.89°
23.89°
24/05
mây đen u ám
23.65°
23.65°
25/05
mây đen u ám
25.1°
25.1°
26/05
mây đen u ám
27.74°
27.74°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại507,839
  • Tổng lượt truy cập15,623,759
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây