Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Hương Khê thực hiện tốt vai trò chăm lo lợi ích cho nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư - 02/08/2023 04:05
Với chức năng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân huyện Hương Khê đã tập trung triển khai thực hiện, nhất là trong phát triển các mô hình kinh tế cho nông dân. Để thực hiện tốt chức năng đó, Hội Nông dân huyện Hương Khê thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức, nhằm truyền đạt thông tin kịp thời, chính xác tới hội viên, nông dân, nhất là việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện, gắn với thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
HND huyện, xã thăm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của hộ ông Phạm Mạnh Hùng xã Hương Trà
HND huyện, xã thăm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của hộ ông Phạm Mạnh Hùng xã Hương Trà
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội triển khai thường xuyên, rộng khắp và nhận được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các cấp Hội, hội viên, nông dân. Ngay từ đầu năm, tất cả 21 cơ sở Hội đã thực hiện đăng ký thi đua và giao chỉ tiêu phấn đấu. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 toàn huyện có 13.780 hộ đăng ký thi đua SXKDG (đạt tỷ lệ 65,6 % số hộ sản xuất NN), trong đó 8.454 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp (chiếm 61,4%, đạt 102% chỉ tiêu NQ, tăng 650 hộ so với năm 2018), tiêu biểu như hộ ông Lê Đình Nam (xã Gia Phố) cho doanh thu 4-5 tỷ đồng/năm; hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng (Hương Trà) cho thu nhập gần 6 tỷ đồng/năm; mô hình cam Khe Mây của hộ gia đình ông Đinh Công Oánh (xã Hương Đô) cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm; mô hình trồng Bưởi Phúc Trạch và buôn bán vật liệu xây dựng, hàng tạp hóa của hộ ông Phan Xuân Phong (Hương Trạch) cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm và nhiều hộ khác…góp phần đưa kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp tục phát triển, mang lại thu nhập khá cho người dân.
Hội Nông dân xã Gia Phố vận động xã hội hoá xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo trị giá 200 triệu đồng
Hội Nông dân xã Gia Phố vận động xã hội hoá xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo trị giá 200 triệu đồng
Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hộ nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ vay vốn, tiếp cận chính sách, tập huấn, giúp đỡ ngày công, con giống, cây giống, kết nối tiêu thụ nông sản.... 5 năm qua, các cấp Hội trên địa bàn đã giúp đỡ, hỗ trợ 1.468 hộ nghèo, trong đó có 543 hộ vươn lên thoát nghèo, 124 hộ trở thành hộ khá, Tiêu biểu như các hộ: Nguyễn Viết Tuấn (Hương Thủy), Nguyễn Trí Dần (Phúc Đồng), Hoàng Trung Thành (Hương Trạch), Nguyễn Thị Hồng Lan (Hương Trà), Lê Thanh Hải (Phú Phong), Trương Minh Tuấn (Hương Bình),…
Tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn Vietgap, Ocop. Trong 5 năm từ 2018 - 2023 đã phối hợp hướng dẫn xây dựng thành công 11 sản phẩm OCop, 123 mô hình sản xuất theo hướng Vietgap, 02 HTX, 124 tổ hợp tác, với 1.116 thành viên; 254 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; vận động trên 500 hộ lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt; phối hợp, hỗ trợ và vận động trang sắm hàng ngàn máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất và chăn nuôi. Điển hình như mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng (Hương Trà); mô hình trồng Bưởi hữu cơ có liên kết đầu ra của hộ Phan Văn Tùng (Hương Thủy); mô hình trồng ổi hữu cơ của hộ Tăng Viết Tuân (Phú Gia), hộ Đặng Thị Tuyết (Điền Mỹ),….
Hội Nông dân xã Hoà Hải di dời chuồng trại giúp gia đình chính sách
Hội Nông dân xã Hoà Hải di dời chuồng trại giúp gia đình chính sách
Việc vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường đã được các cấp Hội tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa, mục đích và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Trong 5 năm, Hội Nông dân huyện đã trực tiếp hỗ trợ các xã cả tiền mặt và hiện vật trị giá trên 656 triệu đồng để xây dựng khuôn viên hội quán thôn, cây giống cải tạo vườn tạp và trồng hàng rào xanh....; phối hợp hỗ trợ 17.000 giống cây ăn quả, gần 2000 gói men vi sinh cho 879 hộ dân tại 9 xã thực hiện cải tạo vườn tạp (Phúc Đồng, Lộc Yên, Hương Thủy, Hà Linh, Điền Mỹ, Hòa Hải, Hương Bình, Hương Lâm, Hương Liên), trị giá gần 650 triệu đồng. Vận động quyên góp ủng hộ giúp 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở đạt chuẩn, trị giá 345 triệu đồng. Thành lập lực lượng nông dân nòng cốt cấp huyện với 109 thành viên, sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và sản xuất.
Mô hình chăn nuôi gà có liên kết của hộ Lê Hữu Tâm (Hương Trà) (1)
Mô hình chăn nuôi gà có liên kết của hộ Lê Hữu Tâm (Hương Trà)
Vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp hàng vạn ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất trường học, hoàn thành nội dung các tiêu chí… góp phần chung tay cùng toàn huyện xây dựng thành công 1 xã NTM kiểu mẫu, 3 xã NTM nâng cao, 12 xã NTM mới; 119/200 khu dân NTM kiểu mẫu; 1.348 vườn mẫu.
Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các hoạt động tương trợ, gắn bó, các giá trị văn hóa gia đình truyền thống được giữ gìn và phát huy tốt; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương. Đến nay, có 19.673 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 94%).
Ông Lê Đình Nam nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (2017 2022) (1)
Ông Lê Đình Nam nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (2017   2022)
Các cấp Hội trong toàn huyện cũng đã thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của 03 ngân hàng (Ngân hàng chính sách, ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Liên Việt) gần 204 tỷ đồng. Quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và vận động hội viên nông dân đóng góp xây dựng quỹ tại chỗ. Đến nay, tổng số vốn Quỹ do Hội quản lý là 4,590 tỷ đồng. Nhìn chung các nguồn vay của nông dân đã sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 5 năm qua, đã có 4.309 lượt hộ vay vốn từ nguồn ủy thác của Hội Nông dân, trong đó, có 1.123 hộ vươn lên thoát nghèo, 876 hộ trở thành hộ khá. Nhiều cơ sở Hội hình thành nhiều tổ tương trợ giúp nhau về vốn cho vay với mức lãi thấp hoặc không tính lãi, tiêu biểu như Hòa Hải, Hương Trạch.
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ hơn 10.326 tấn nông sản các loại cho nông dân trên địa bàn và các địa phương trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lũ lụt (Bưởi Phúc Trạch 7.904 tấn, cam 2.078 tấn, nông sản khác 344 tấn); hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn huyện đã cập nhật được 1.146 hộ sản xuất kinh doanh giỏi lên sàn thương mại điện tử, 09 sản phẩm lên hệ thống Porstmas, 343 hộ đăng ký tem nhãn cho sản phẩm cam, bưởi, mật ong, giò me, …. và nhiều hội viên, nông dân tham gia bán hàng online có hiệu quả cao.
Với các hoạt động chăm lo thiết thực của các cấp HND huyện nhà, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao, góp phần giảm 9,58% hộ nghèo, 4,36% hộ cận nghèo so với năm 2018. Truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng ở nông thôn tiếp tục được phát huy.
Đồng chí Đinh Công Tịu Chủ tịch HND huyện thăm, động viên các mô hình trồng Bưởi Phúc Trạch tại xã Hà Linh (1)
Đồng chí Đinh Công Tịu - Chủ tịch HND huyện thăm, động viên các mô hình trồng bưởi Phúc Trạch tại xã Hà Linh
Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho nông dân, trong thời gian tới, tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hương Khê khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra phương hướng cụ thể để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững như: Tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở cơ sở một cách sâu rộng, thực chất; mỗi hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi cơ sở Hội có kế hoạch cụ thể giúp đỡ hộ nông dân nghèo ở địa phương vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục hướng dẫn, xây dựng mới các mô hình kinh tế, trong đó chú trọng việc xây dựng mô hình gắn với thị trường, thực hiện theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XI đã được 159 đại biểu biểu quyết thông qua, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tập trung các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, gần gũi hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp tham mưu, đề xuất, vận động, tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ hội viên phù hợp.
 
 

Nguồn tin: Nhung Tuyết  - Hội Nông dân Hương Khê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 17:16 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
23.65
°C
Độ ẩm: 94 %
Gió: 1.25 m/s
22/05
mây đen u ám
23.65°
23.95°
23/05
mưa nhẹ
23.9°
23.9°
24/05
mây đen u ám
25.03°
25.03°
25/05
mây đen u ám
25.31°
25.31°
26/05
mây đen u ám
27.98°
27.98°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại508,078
  • Tổng lượt truy cập15,623,998
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây