Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân Hà Tĩnh với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673 – QĐ/TTg

Thứ tư - 15/03/2023 22:20
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61- KL/TW và Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu thực hiện, đạt được những kết quả tích cực hoạt động công tác Hội và phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn ngày càng được chú trọng, có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả rõ nét.
Hình ảnh ra mắt tổ hội nghề nghiệp
Hình ảnh ra mắt tổ hội nghề nghiệp
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai, phổ biến các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Kết luận của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tới các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Để thực hiện hiệu quả Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2014-2020” trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo đó hàng năm, bổ sung 1-2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án, thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Nay là Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh).
 
2

Sau hơn 10 năm triển khai Kết luận 61 KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Trước hết, vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp được nâng lên, thể hiện rõ qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất, đẩy nhanh việc tích tụ ruộng đất, hình thành những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho nông dân trong tỉnh. Các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện; tích cực phát huy vai trò chủ thể của người nông dân. Thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền từ đó hướng dẫn người nông dân bố trí, cơ cấu lại các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vận động hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán, phương thức sản xuất, từ chỗ sản xuất tự cung, tự cấp sang hình thức sản xuất hàng hóa tăng giá trị kinh tế cho cây trồng vật nuôi; quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa; thâm canh tăng vụ, đảm bảo về năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế các cây trồng, vật nuôi.
          Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; chuyển nhanh sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, dạy nghề…, tạo điều kiện giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất. Tổ chức phối hợp, hướng dẫn hội viên nông dân về khởi sự doanh nghiệp xây dựng các mô hình trình diễn, hướng dẫn cho hội viên nông dân các thủ tục thành lập doanh nghiệp, xây dựng mô hình liên kết sản xuất chuỗi, mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp. Triển khai vận động nông dân dồn điền đổi thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích sản xuất và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động hội viên nông dân tiếp tục thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới, tạo liên kết “4 nhà” để từ đó tạo thành các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ dân tự dồn đổi ruộng đất cho nhau, nhằm đưa cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó không chỉ làm thay đổi thói quen trong sản xuất mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Cùng với đó tập trung quan tâm tuyên truyền và hỗ trợ nông dân về xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên thị trường, phối hợp với các địa phương xây dựng được nhãn hiệu có các sản phẩm gồm bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây (Hương Khê); nhung hươu (Hương Sơn), mật ong (Vũ Quang); …
          Các cấp Hội tích cực vận động nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tư vấn hướng dẫn thành lập mới hàng trăm tổ hợp tác, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, tham gia xây dựng trên 1 ngàn mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng VietGAP, triển khai hiệu quả các đề án giống vật nuôi như bò ba bê, dúi, lợn siêu nạc….

 
z4184369851380 3de1a469fc6420eab234f5f86aec683a

          Một trong những điều kiện quan trọng để nông dân đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh là giống, vốn và kỹ thuật. Để có nguồn vốn hỗ trợ nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2014-2020”. Đến nay, số dư vốn vay các nguồn vốn có sự tăng trưởng đáng kể. Tính đến ngày 30/12/2022, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội trong tỉnh đang quản lý là 52,174 tỷ đồng, vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 2.064,094 tỷ đồng, vốn tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 2.877,000 tỷ đồng, vốn từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 45 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ đã phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo thêm được nhiều lao động có việc làm ổn định, nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây cho hiệu quả kinh tế cao như: bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây (Hương Khê); cam Thượng Lộc (Can Lộc); mô hình nuôi tôm (Lộc Hà); sản xuất đồ mộc (Đức Thọ); hươu ( Hương Sơn)….đã trở thành những mô hình điển hình của tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh. Từ hiệu quả của các mô hình cho thấy Quỹ Hỗ trợ nông dân đang là một nguồn lực quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh, nguồn vốn Quỹ này đã và đang tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, góp phần tích cực nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội, đẩy mạnh phát triển các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giam nghèo bèn vững, xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh.
 

Nguồn tin: Phan Văn Hùng- HND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 02:07 T3: mưa vừa
mưa vừa
26.34
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 4.34 m/s
26/09
mưa vừa
26.34°
26.34°
27/09
mưa nhẹ
23.96°
23.96°
28/09
mưa nhẹ
25.42°
25.42°
29/09
mưa nhẹ
27.63°
27.63°
30/09
mưa nhẹ
28.82°
28.82°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay8,127
  • Tháng hiện tại588,456
  • Tổng lượt truy cập10,043,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây