Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Tình hình công tác phát triển đảng viên là hội viên Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Thứ tư - 07/09/2022 21:57
Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh hiện có 15 cơ sở Hội, 116 Chi hội với hơn 10.700 hội viên, trong đó có 1294 hội viên là đảng viên. Các đảng viên là hội viên Hội Nông dân luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm đi đầu trong hoạt động Hội, luôn giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống lành mạnh, giản dị; luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Hội, các chủ trương của địa phương; gương mẫu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bà con hội viên; chăm lo, xây dựng đoàn kết trong nội bộ khu dân cư.
Lễ kết nạp đảng viên là hội viên Hội Nông dân ở phường Bắc Hà
Lễ kết nạp đảng viên là hội viên Hội Nông dân ở phường Bắc Hà
Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong hội viên nông dân gắn với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hoạt động Hội các cấp.
 Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhận thức về Đảng cho hội viên nông dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động hội viên nông dân tham gia vào Hội, thông qua đó phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát triển Đảng. Các cơ sở Hội, các chi, tổ Hội, câu lạc bộ nông dân tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để chọn lọc hội viên nông dân ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các lớp học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của Hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân, qua đó phát hiện, giúp đỡ hội viên nông dân ưu tú phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng cùng cấp duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; phân công đảng viên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú là hội viên nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên nông dân rèn luyện, phấn đấu, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 
Picture4
Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên cho hội viên

Trong 5 năm qua, toàn thành phố có 67 hội viên nông dân ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong đó đảng viên là hội viên nữ là 43 đồng chí, đảng viên trẻ dưới 30 tuổi là 12 đồng chí. Nhìn chung, các đảng viên là nông dân sau khi được kết nạp vào Đảng phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Hội và địa phương phát động; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, nhiều đảng viên là hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã tích cực trong tham gia hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, đi đầu trong sản xuất kinh doanh góp phần làm lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều gia đình đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, trở thành những điển hình tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Chẳng hạn như đảng viên Nguyễn Ngọc Hồng với mô hình tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nuôi trồng thủy sản quy mô 45ha ở xã Thạch Hạ; đảng viên Đặng Văn Luân với các mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, trồng cây Na Thái ở xã Đồng Môn; đảng viên Lê Đăng Từ ở Thạch Linh với mô hình làm mộc dân dụng, liên kết đầu tư mua máy móc thành lập tổ dịch vụ làm đất, gặt đập phục vụ bà con trong vùng và các địa phương lân cận…

 
Picture5
Mô hình tích tụ ruộng đất nuôi thủy sản của đảng viên Trần Ngọc Hồng ở Thạch Hạ

Không chỉ là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều đảng viên còn là những người cán bộ Hội tiêu biểu, công dân gương mẫu trong cộng đồng. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Thị Minh là Chi hội trưởng Chi hội Đại Đồng của phường Thạch Linh, đảng viên Trần Tiến Dân là Chi hội trưởng Chi hội Trung Tiến của xã Đồng Môn…
 
Picture6
Đảng viên Nguyễn Thị Minh ở phường Thạch Linh là tấm gương Chi hội trưởng tận tụy với công tác Hội

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp Đảng còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với số lượng hội viên nông dân hiện có. Nhiều Chi hội nhiều năm liền không giới thiệu được hội viên nào để kết nạp Đảng. Tình trạng “già hóa” đảng viên là hội viên nông dân ở các Chi bộ khu dân cư ngày một cao; phần đông hội viên nông dân đã lớn tuổi; một số do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, chưa quan tâm phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa thường xuyên quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phát triển Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng là hội viên nông dân để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều Chi hội vẫn chưa được quan tâm; nhiều hội viên chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi được vào Đảng. Một số đảng viên ở các Chi hội chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác vận động, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng là hội viên nông dân để tạo nguồn. Công tác kiểm tra, rà soát chất lượng nguồn bồi dưỡng hội viên kết nạp đảng ở một số Chi hội chưa được chú trọng, trách nhiệm của đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng chưa cao nên nguồn tuy có nhưng chất lượng so với yêu cầu còn thấp.
Bên cạnh đó, một số hội viên sau khi được kết nạp Đảng tại địa phương lại đi làm ăn xa là lao động tự do, làm việc lưu động, không ổn định, ở địa bàn chưa có tổ chức Đảng, thậm chí có người không thực hiện được việc đăng ký tạm trú. Không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt Chi bộ, thậm chí nhiều đồng chí không báo cáo, “mất liên lạc” với Chi bộ, không đóng đảng phí và thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên, bỏ sinh hoạt, hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến bị xóa tên trong danh sách đảng viên…

 
Picture7
Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của đảng viên Đặng Văn Luân ở Đồng Môn

Để làm tốt công tác phát đảng viên là hội viên nông dân trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng trong hội viên nông dân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho hội viên nông dân; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng có giải pháp nâng cao trình độ chính trị, văn hoá cho hội viên nông dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn để thu hút hội viên nông dân tham gia, từ đó phát hiện các nhân tố tích cực tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố nghiên cứu, đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng hàng năm phù hợp với tình hình ở các địa phương; chỉ đạo các cơ sở Hội, chi Hội quan tâm giáo dục, lựa chọn những hội viên ưu tú, hội viên trẻ giới thiệu cho Đảng; định kỳ hàng quý, tham mưu, đề xuất cho đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từng bước đưa công tác phát triển đảng viên trong tổ chức Hội đi vào nền nếp.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân cơ sở cần tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là hội viên nông dân; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là hội viên nông dân. Thường xuyên phối hợp với Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phát động tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua thu hút hội viên nông dân tham gia, tạo điều kiện để hội viên nông dân có môi trường rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. 

Nguồn tin: Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 07:28 T2: mây đen u ám
mây đen u ám
30.77
°C
Độ ẩm: 61 %
Gió: 4.17 m/s
17/06
mây đen u ám
30.77°
30.77°
18/06
mây đen u ám
30.8°
30.8°
19/06
mây đen u ám
30.67°
30.67°
20/06
mây cụm
31.15°
31.15°
21/06
mây đen u ám
31.18°
31.18°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay10,044
  • Tháng hiện tại387,408
  • Tổng lượt truy cập16,127,196
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây