Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh với những dấu ấn nổi bật qua một nhiệm kỳ

Thứ năm - 20/07/2023 04:15
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Thành phố Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, cán bộ, hội viên Nông dân thành phố đã không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội viên xã Thạch Hạ tham gia xây dựng hàng rào xanh
Hội viên xã Thạch Hạ tham gia xây dựng hàng rào xanh
Nhiệm kỳ 2018- 2023, Công tác Hội và phong trào nông dân luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, nông dân trong thành phố. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các mục tiêu kinh tế, văn hóa- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI đã đề ra.
Hội Nông dân thành phố đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ do các cấp Hội cấp trên cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua hàng năm để thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Các cơ sở Hội luôn đổi mới, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho phù hợp tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Thành phố, các quy định của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Năm 5 qua, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 1.634 buổi tuyên truyền, với 107.848 lượt người tham dự (tăng 196% buổi so với nhiệm kỳ trước). Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 1.285 hội viên mới (đạt 86% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), nâng tổng số hội viên toàn toàn thành phố lên 10.799  (tính đến ngày 31/12/2022), tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 132% so với hộ nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 5/8/2019 của Ban chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập 16 chi, tổ hội nghề nghiệp.
image003
Lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp tại phường Hà Huy Tập
Song song với công tác xây dựng tổ chức Hội, các phong trào thi đua được các cấp Hội hưởng ứng tham gia, có sức lan tỏa như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm góp phần đưa thành phố sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xã Thạch Hạ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thạch Bình, xã Thạch Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và hiện nay đang tâp trung chỉ đạo xây dựng các xã: Thạch Hưng, Đồng Môn đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Tham gia xây dựng 10/10 phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị; trong đó phường Nam Hà , Trần Phú đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Các cấp Hội thường xuyên phát động hội viên, nông dân đảm nhận xây dựng mới, duy trì chỉnh trang 122 tuyến đường tự quản, tuyến phố văn minh, tuyến đường hoa. Thường xuyên vận động cán bộ, hội viên ra quân thu gom rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, làm vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, vận động hội viên, nông dân đóng góp 22,9 tỷ đồng; 23402 ngày công làm đường bê tông, mương thoát bẩn; hiến 27035m2 đất vườn, đất sản xuất để xây 28,43km kênh mương, rãnh thoát bẩn; mở rộng, làm mới 31,76km đường giao thông, 4560m2 vỉa hè, vận động 3314 hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ (đạt 221% so với chỉ tiêu NQ đề ra); xây dựng 173 vườn mẫu (đạt 247% so với NQ), phối hợp triển khai xây dựng 45 khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 23 khu dân cư NTM đạt chuẩn và xây dựng 23 Tổ dân phố kiểu mẫu.
 
image005
Lễ ra mắt tổ thu gom rác bao bì TBVTV trên đồng ruộng tại xã Thạch Bình
Điểm nhấn là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được nhân rộng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động để đầu tư phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất... Trong nhiệm kỳ, có 31.491 lượt hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp và có 21.230 lượt hội viên đạt hộ SXKD giỏi các cấp (đạt 102% NQ ĐH); chỉ đạo các cơ sở xây dựng 220/300 mô hình kinh tế, trong đó có 67 mô hình nhà lưới được hưởng cơ chế của thành phố; phối hợp tổ chức được 116 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 8 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia. Giúp đỡ 227 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu, vận động hội viên đóng góp với số tiền hơn 107 triệu đồng, hơn 1650 ngày công hỗ trợ cho 21 hội viên nghèo làm nhà ở. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, trong nhiệm kỳ vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham xây dựng 12 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao trở lên;  xây dựng thành lập mới 06 tổ hợp tác, 13 HTX. Thực hiện Chỉ thị 19-CT/Th.U ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền, vận động hội viên tập trung, tích tụ được 182,2ha/2.222,8ha đạt 8,1% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: trong đó, diện tích đất tích tụ, tập trung bằng hình thức thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ đạt 81,5ha, diện tích đất tập trung phá bỏ bờ vùng bờ thửa, sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu lớn 100,7ha.
image008
Vận động hội viên phá bờ vùng, bờ thửa tích tụ ruộng đất tại xã Thạch Hạ
Cùng với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Hội các cấp, nhằm giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn. Tính đến 31/06/2023, tổng dư nợ nguồn vốn tại các ngân hàng thông qua tổ chức Hội quản lý 174.579 tỷ đồng với 2.178 hộ vay, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp 4.630 triệu đồng/65 hộ vay. Trong đó (Ngân hàng NN&PTNT: 17.911 tỷ đồng/205 hộ vay; Ngân hàng CSXH: 155,974 tỷ đồng cho 1. 956 lượt thành viên vay vốn tại 62 tổ tiết kiệm vay vốn (tăng 102.952 tỷ đồng đồng so với năm 2018). Thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay từ các ngân hàng đã tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn. 100% nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, việc thu hồi nguồn vốn vay luôn đảm bảo, không có nợ xấu, nợ quá hạn.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Hội Nông dân thành phố luôn được Hội Nông dân tỉnh đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Trung ương Hội tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân và 54 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”; các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và BCH Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, 16 cá nhân; UBND, HND thành phố và UBND xã, phường tặng  giấy khen cho 245 tập thể, 413 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế cán bộ trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023-2028 hội viên, nông dân toàn thành phố quyết tâm đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực vận động hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn giàu có, nông dân văn minh hiện đạ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

 

Nguồn tin: Lê Thị Bích Hằng – Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 12:38 T5: mây đen u ám
mây đen u ám
28.65
°C
Độ ẩm: 65 %
Gió: 1 m/s
20/06
mây đen u ám
28.65°
28.65°
21/06
mây đen u ám
27.57°
27.57°
22/06
mưa nhẹ
24.99°
24.99°
23/06
mưa nhẹ
24.62°
24.62°
24/06
mưa nhẹ
24.62°
24.62°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay17,404
  • Tháng hiện tại427,036
  • Tổng lượt truy cập16,166,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây