Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thứ tư - 22/02/2023 06:01
Chiều ngày 22/02/2023, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn, cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các cấp trong tình hình mới”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Đức Thuận – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 2
Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 2
Báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng… Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (2018-2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Hội Nông dân: “Cần phải tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững”Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra chỉ tiêu: Phấn đấu 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống”. Thực hiện chủ trương của Đảng và Hội cấp trên, ngày 8/5/2017, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/HNDT về “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”.
 Thời gian qua, Chi ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân và đạt được một số kết quả nổi bật: thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), đến nay tổng dư nợ đạt 50,511 tỷ đồng; phối hợp với các ngân hàng cho hội viên nông dân vay 4.729 tỷ đồng; phối hợp với các công ty, doanh nghiệp cung ứng trên 40.250 tấn phân bón, 15.315 tấn thức ăn chăn nuôi, 950.300 cây giống, 710.255 con giống, 930 máy nông nghiệp; thành lập 26 Cửa hàng Nông sản an toàn, kết nối tiêu thụ trên 1.000 tấn nông sản các loại; mỗi năm tổ chức 120 lớp đào tạo nghề, 1.000 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học công nghệ, tuyên truyền về BHXH, BHYT, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hàng ngàn cán bộ, hội viên nông dân… Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tư vấn, cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân hiện nay vẫn còn một số hạn chế, như: kết quả tư vấn, cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân một số cơ sở Hội còn thấp, nhất là các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,… Nguyên nhân là do cán bộ các cấp Hội chưa phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; còn có tâm lý ngại khó, ngại khổ; liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp còn lỏng lẻo, một số doanh nghiệp, công ty chưa chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Hội thực hiện cung ứng dịch vụ... Bên cạnh đó, thời gian qua giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng cao, gây khó khăn cho hoạt động cung ứng dịch vụ.
Từ đó, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các cấp trong tình hình mới”, nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao hoạt động tư vấn, cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân; góp ý bổ sung thêm một số nội dung để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 02-NQ/HNDT, ngày 8/5/2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII về nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhằm đáp ứng với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay.
Tại buổi sinh hoạt, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực chuyên môn được giao, các đảng viên đã có các bài tham luận và phản biện sâu sắc (7 tham luận và 10 ý kiến phản biện). Như phản biện tham luận của đồng chí Phan Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hồng Minh... cho rằng, cần phải nhìn nhận nguyên nhân của những hạn chế một cách cụ thể, không đổ lỗi cho khách quan mà tập trung vào các nguyên nhân chủ quan từ cán bộ cung ứng dịch vụ, công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên nông dân nắm bắt chủ trương của Hội từ trên xuống dưới...
Thuan G
Đồng chí Trần Đức Thuận – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuận – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị sinh hoạt của chi bộ, các tham luận được chuẩn bị công phu, đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như đẩy mạnh hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ… Nội dung sinh hoạt chi bộ đã gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giúp chuyên môn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.
Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tham luận và phản tham luận của các đảng viên. Các tham luận đã chỉ ra nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện. Đồng chí đề nghị thời gian tới cán bộ, đảng viên cơ quan nắm vững các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW, 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với Nghị quyết số 02 – NQ/HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Ban Kinh tế - Xã hội xây dựng kế hoạch để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/HNDT, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp của nghị quyết phù hợp với tình hình mới. Tăng cường công tác chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh các hoạt động với các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết chương trình phối hợp, xây dựng các mô hình tại cơ sở. Thực hiện đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về dịch vụ hỗ trợ nông dân; đổi mới phương pháp cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động liên kết hỗ trợ nông dân, lựa chọn mũi trọng tâm để thực hiện. Các ban, Trung tâm tham mưu cho Thường trực để thực hiện tốt các nghị quyết; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn tăng cường bám nắm cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ nông dân.              

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 10:10 T7: mưa nhẹ
mưa nhẹ
27.22
°C
Độ ẩm: 76 %
Gió: 1.91 m/s
13/07
mưa nhẹ
27.22°
27.22°
14/07
mây đen u ám
25.5°
25.5°
15/07
mưa vừa
24.48°
24.48°
16/07
mưa vừa
24.27°
24.27°
17/07
mưa nhẹ
24.14°
24.14°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập164
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay38,693
  • Tháng hiện tại285,751
  • Tổng lượt truy cập16,642,567
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây