Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân xã Liên Minh phát động Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Thứ hai - 25/03/2024 00:23
Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác Hội và phong trào nông dân xã Liên Minh, huyện Đức Thọ năm 2024, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động; tối ngày 23/03/2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 gắn với tuyên truyền nội dung chuyển đổi tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; ra mắt Tổ hội nghề nghiệp Làm vườn, Tổ hội Dịch vụ làm đất nông nghiệp tại Chi hội thôn Thọ Tường.
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ
Về tham dự buổi lễ phát động có đồng chí Ngô Ngọc Hân – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Hoạt – Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Thị Hồng Dung – Chủ tịch UBMTTQ xã và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, cấp ủy chi bộ cùng toàn thể hội viên nông dân Chi hội Thọ Tường.
image003
Hình ảnh cán bộ, hội viên tham dự buổi lễ
Tại buổi lễ phát động, toàn thể hội viên được nghe các ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Chủ tịch UBND xã về nội dung định hướng phong trào của Hội; nội dung chuyển đổi tích tụ ruộng đất trên địa bàn xã nói chung và đặc biệt là định hướng thôn Thọ Tường là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm hữu cơ, VietGAP.
image005
Đ/c Ngô Ngọc Hân – CT Hội Nông dân huyện phát biểu tại buổi lễ
Mục tiêu của phong trào nhằm làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về tư duy sản xuất, lấy hiệu quả về giá trị lợi nhuận, sản xuất gắn với thị trường, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao. Gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
image007
Đ/c Nguyễn Quốc Hoạt – Chủ tịch UBND xã phát biểu
Thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bên vững ở xã Liên Minh phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và tư duy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2023, toàn xã có 405 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và đã có 368 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng; Đã có nhiều tấm gương nông dân quyết tâm vượt khó vươn lên, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
image009
Mô hình kinh tế nuôi ốc bươu đen
Đối với các chi hội cần tập trung thực hiện:
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện phong trào thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 
Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; cổ vũ động viên tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên nông dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, thi đua hăng say trong lao động đạt năng suất, hiệu quả. Tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong đó các điển hình tiên tiến phải là hạt nhân, đi đầu trong các phong trào nông dân, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và đời sống, tích cực tham gia xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng sản phẩm tham gia chuỗi giá trị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn.
Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Gắn chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với xây dựng nông thôn mới và củng cố, xây dựng tổ chức Hội. Vận động hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.
Các chi hội làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi tích tụ ruộng đất giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các chi hội trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp kết hợp dịch vụ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.
Tập trung làm tốt công tác truyền thông (Phát thanh, Bản tin công tác Hội, Facebook, Zalo…) về mô hình phát triển kinh tế, gương điển hình sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; các gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giúp nhau cùng vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ hội viên, nông dân nghèo vượt khó, thoát nghèo bền vững….
Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả.
Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm. Đồng thời chú trọng phát hiện nhân tố mới, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, SXKD giỏi trong nông nghiệp, nông thôn để biểu dương khen thưởng kịp thời.
image011
Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện chuyển dịch cơ - cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn
Đối với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn xã:
Thi đua gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân các cấp và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sổi nổi và mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 
Hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, sáng tạo, quyết tâm trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tạo thêm nhiều ngành nghề và việc làm cho lao động nông thôn.
Tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương và các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh và trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong cộng đồng thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá giá trị gia tăng cao, đóng góp nguồn lực, công sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; cải tạo nhà cửa, ao vườn, cổng ngõ, tường rào xanh – sạch – đẹp; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về cách thức, bí quyết trong hoạt động sản suất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao để phấn đấu cùng nhau làm giàu; có biện pháp cụ thể giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, để vươn lên thoát nghèo.
Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Liên Minh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, hợp tác, phát triển, quyết tâm thi đua đạt kết quả thắng lợi góp phần xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra ./.

Tác giả bài viết: Kiều Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 20:44 T5: mây đen u ám
mây đen u ám
29.64
°C
Độ ẩm: 65 %
Gió: 2.27 m/s
13/06
mây đen u ám
29.64°
31.69°
14/06
mây đen u ám
34.54°
34.54°
15/06
mây đen u ám
33.13°
33.13°
16/06
mây đen u ám
34.6°
34.6°
17/06
mây đen u ám
33.97°
33.97°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay9,789
  • Tháng hiện tại350,334
  • Tổng lượt truy cập16,090,122
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây