Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thứ tư - 21/12/2022 22:13
Chiều ngày 21/12/2022, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Về dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Văn Nông - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu
Báo cáo tại hội nghị cho biết, mặc dù năm 2022 tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột Nga - Ukraine kéo dài, lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nước, áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng mạnh; diễn biến thất thường của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân. Tuy vậy, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, tham mưu cho Đảng đoàn, phối hợp với Ban Thường vụ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân đạt được nhiều kết quả.
Trên mặt trận công tác chính trị tư tưởng, chi ủy luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch, đăng ký phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII. Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp cấp tỉnh, chi ủy thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng, năm 2022, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 4 chuyên đề. Các chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn và đạo đức, lối sống cho đảng viên. Chi ủy thường xuyên quán triệt đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Công tác kiểm tra được chú trọng. Tình hình tư tưởng, ý thức chính trị của cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân kịp thời.
 Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, tổ chức hội các cấp và hội viên nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Trong năm, các cấp Hội đã vận động kết nạp 4.585 hội viên (đạt 102% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 1.485 cán bộ Hội cấp cơ sở và chi hội. Chỉ đạo Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 21/9/2022 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Đến nay đã có 1.491/1922 chi hội tổ chức đại hội, theo kế hoạch các chi hội sẽ đại hội xong trong tháng 12/2022.
Đặc biệt, chi ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Năm 2022 đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức giám sát 3 chuyên đề, tham mưu tổ chức hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022. Chỉ đạo Ban Thường vụ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ với 20 sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025”. Kết quả nông dân toàn tỉnh đã huy động đóng góp 13,55 tỷ đồng, hỗ trợ 117.082 ngày công sửa chữa, làm mới nhà ở, đường bê tông, kênh mương tưới tiêu, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về dạy nghề, tập huấn, phối hợp cho vay vốn, kết nối tiêu thụ nông sản... tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, Trung tâm hỗ trợ nông dân đã tổ chức được 20 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 600 lao động nông thôn, 117 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật trồng cây ăn quả cho 8.625 người, cung ứng 1.727 tấn phân bón, 9.174 giống cây ăn quả, hỗ trợ xây dựng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, kết nối tiêu thụ hơn 600 tấn nông sản; phối hợp các ngân hàng tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn (hiện tại có 60.833 hộ nông dân vay hơn 4.729 tỷ đồng)... Chi ủy xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quan tâm lãnh đạo xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh; chỉ đạo cơ quan tạo điều kiện để Công đoàn phát huy vai trò chức năng của tổ chức, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.
Bên cạnh những kết quả đạt được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ  Hội Nông dân tỉnh năm 2022 còn một số hạn chế. Đó là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa thường xuyên. Việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiệu quả chưa cao. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc, có nơi chưa toàn diện, kết quả đạt được chưa cao; phong trào nông dân chưa đồng đều giữa các địa phương… Từ những kết quả đạt được và các mặt còn hạn chế, chi ủy chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2023, trong đó tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
6 đảng viên tham luận tại hội nghị đều đồng tình, nhất trí cao với báo cáo của chi ủy trình bày tại hội nghị, đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 về: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ; Phương pháp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp cấp tỉnh đánh giá cao các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh, đó là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra; nhiều hoạt động lớn, có sức lan toả toàn tỉnh như: Hội thi Nhà nông đua tài; Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp tốt với các ngành, tranh thủ được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Quan tâm xây dựng văn hoá công sở, gắn với kỷ luật kỷ cương hành chính và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm công tác xây dựng Đảng toàn diện, nhất là xây dựng khối đoàn kết nội bộ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí đề nghị, thời gian tới đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở quan tâm; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội và các ngày lễ trong năm; tiếp tục tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ.  
DSC09325
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, năm 2023 chi bộ chọn mũi đột phá, tìm hướng đi để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chi bộ tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình hội viên nông dân; tăng cường báo cáo viên để cung cấp thông tin định hướng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp ủy Đảng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22 tháng 7 năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác; tổ chức sinh hoạt mỗi quý một chuyên đề; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Phát huy vai trò người đứng đầu, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ; quan tâm công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo chuyên môn, công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Khơi dậy và phát huy giá trị văn hoá con người Hà Tĩnh. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập trung tuyên truyền để nông dân tiếp cận được nhiều cơ chế chính sách của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 51/NQ-HĐND tỉnh; xây dựng công sở văn hoá, gắn với thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trước mắt tập trung chỉ đạo đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã (tại xã Thạch Liên huyện Thạch Hà). Tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào “ba không”.   
DSC09319 G     
Tại hội nghị đã trao trao tặng Giấy khen của chi bộ cho 4 đảng viên (gồm: Phan Văn Hùng, Phạm Thị Trang, Trần Đắc Tài, Biện Văn Quảng) đạt thành tích xuất sắc năm 2022.
 

 

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 20:58 CN: mây thưa
mây thưa
28.8
°C
Độ ẩm: 74 %
Gió: 2.01 m/s
21/04
mây thưa
28.8°
33.49°
22/04
mây thưa
33.49°
33.49°
23/04
mây cụm
32.05°
32.05°
24/04
mây rải rác
33.23°
33.23°
25/04
bầu trời quang đãng
37.75°
37.75°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập297
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm290
  • Hôm nay33,771
  • Tháng hiện tại573,817
  • Tổng lượt truy cập14,790,780
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây