Hội viên nông dân thôn Sâm Văn Hội tổ chức lao động xây dựng bến nước

Quang cảnh buổi lao động
Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Trường Sơn, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chi hội nông dân thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp 30 ngày công và 15 triệu đồng xây dựng mới bến nước sinh hoạt, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Tác giả bài viết: Văn Hoài